سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود بهشتی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه تداركات (۱) / حمل و نقل  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)
  ۲ -  تيرباران (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  باج خور (۱۳۸۲)
  ۲ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۳ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.