سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود احمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / مدير تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۲ -  مستاجر (۱۳۷۱)
  ۳ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۴ -  باغ سيد (۱۳۶۸)
  ۵ -  كاكلي (۱۳۶۸)
  ۶ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۷ -  بايكوت (۱۳۶۴)
  ۸ -  زنگها (۱۳۶۴)
  ۹ -  ملخ زدگان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افسون (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آلزايمر (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.