سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد رجبی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / گروه صحنه (۱) / مجري دكور (۸) / دكور (۳) / طراح دكور (۱) / مسئول لباس (۱) / ساخت دكور (۳) / دستيار صحنه (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   مسئول لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)
  ۲ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۳ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۴ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۵ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۶ -  گرفتار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   مسئول لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   مسئول لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. مجري دكور  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قصه عشق (۱۳۸۵)
  ۲ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۳ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۴ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۵ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۶ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)
  ۷ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)
  ۸ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   مسئول لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. دكور  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۲ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
  ۳ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   مسئول لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   مسئول لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پول خارجي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   مسئول لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. ساخت دكور  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)
  ۲ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۳ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   مسئول لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   مسئول لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پدر (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.