سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريما نمازی

 

فيلم شناسی :   دستيار تدوين (۳) / گروه صدا (۲) / امور فني صدا (۸) / دستيار صدابردار (۲) / سينك صدا (۱) / سينكرون  (۱) فيلم شناسی :   دستيار تدوين   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون  
 1. دستيار تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۲ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۳ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون  
 1. گروه صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۲ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون  
 1. امور فني صدا  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۲ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۳ -  خاكستر سبز (۱۳۷۲)
  ۴ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۵ -  سفر (۱۳۷۱)
  ۶ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۷ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۸ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون  
 1. دستيار صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۲ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون  
 1. سينك صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون  
 1. سينكرون  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.