سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد درمنش

  تاريخ و محل تولد
دوازدهم مهر ماه سال 1339
تهران

 زندگينامه  

محمد درمنش متولد 1339 تهران، فارغ التحصيل كارشناسي ارشد در رشته فيلمبرداري سينما است. وي فعاليت فيلمسازي را سال 1359 در مركز «تل فيلم» وابسته به سازمان صدا و سيما آغاز كرد. او سال 1360 وارد حوزه هنري شد و پس از مديريت فيلمبرداري 13 فيلم سينمايي به كارگرداني روي آورد. فيلم سينمايي دوشيزه اولين تجربه كارگرداني وي مي باشد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / نويسنده (۲) / طرح اوليه بر اساس (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۵) / مجري طرح (۱) / مدير فيلمبرداري (۱۱) / فيلمبردار (۶) / دستيار فيلمبردار (۱) / طراح صحنه (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آژانس ازدواج (۱۳۸۹)
  ۲ -  معبد جان (۱۳۸۷)
  ۳ -  ماه وش (۱۳۸۶)
  ۴ -  كانديداتور (۱۳۸۴)
  ۵ -  هيام (۱۳۸۲)
  ۶ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هيام (۱۳۸۲)
  ۲ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طرح اوليه بر اساس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  معبد جان (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماه وش (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آن شب (۱۳۹۸)
  ۲ -  آژانس ازدواج (۱۳۸۹)
  ۳ -  معبد جان (۱۳۸۷)
  ۴ -  ماه وش (۱۳۸۶)
  ۵ -  كانديداتور (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۲ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۳ -  كمين (۱۳۷۵)
  ۴ -  دايره سرخ (۱۳۷۴)
  ۵ -  شيرين و فرهاد (۱۳۷۴)
  ۶ -  منطقه ممنوعه (۱۳۷۳)
  ۷ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۸ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۹ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۱۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كمين (۱۳۷۵)
  ۲ -  شيرين و فرهاد (۱۳۷۴)
  ۳ -  منطقه ممنوعه (۱۳۷۳)
  ۴ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۵ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)
  ۶ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيرباران (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هيام (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.