سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی نديمی

 

فيلم شناسی :   مدير تداركات (۹) / تداركات (۶) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۴) فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خاموشي دريا (۱۳۸۰)
  ۲ -  موج مرده (۱۳۷۹)
  ۳ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۴ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۵ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
  ۶ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۷ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۸ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۹ -  بهشت باران (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۲ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)
  ۳ -  شنا در زمستان (۱۳۶۸)
  ۴ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۵ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۶ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۲ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)
  ۳ -  مهاجر (۱۳۶۸)
  ۴ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.