سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر عليان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار تداركات (۱) / صدابردار (۱۰) / صداگذار (۲) / گروه صدا (۷) / دستيار صدابردار (۱۸) / دستيار صداگذاري (۵) / دستيار امور فني صدا (۱) / افكت  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلوف (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. صدابردار  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آلرژي (۱۳۹۸)
  ۲ -  ماموريت غيرممكن (۱۳۹۷)
  ۳ -  چهارباندي (۱۳۹۱)
  ۴ -  دل بي قرار (۱۳۹۱)
  ۵ -  آژانس ازدواج (۱۳۸۹)
  ۶ -  فيلادلفي (۱۳۸۹)
  ۷ -  معبد جان (۱۳۸۷)
  ۸ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۹ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  لاك پشت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. صداگذار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۲ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. گروه صدا  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۲ -  شور زندگي (۱۳۷۷)
  ۳ -  سفر (۱۳۷۱)
  ۴ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۵ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۶ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)
  ۷ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۱۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)
  ۲ -  عروس افغان (۱۳۸۲)
  ۳ -  مارمولك (۱۳۸۲)
  ۴ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)
  ۵ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۶ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۷ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۸ -  ديدار (۱۳۷۳)
  ۹ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  بهشت باران (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۱۴ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۱۵ -  عروج (۱۳۷۰)
  ۱۶ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۱۷ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)
  ۱۸ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. دستيار صداگذاري  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۲ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۳ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۴ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۵ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خاكستر سبز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۲ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.