سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجتبی فرآورده

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۵) / مدير برنامه ريزي (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۳) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۳) / انتخاب موزيك (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   انتخاب موزيك   تداركات  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت باران (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   انتخاب موزيك   تداركات  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   انتخاب موزيك   تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۲ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۳ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۴ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)
  ۵ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   انتخاب موزيك   تداركات  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   انتخاب موزيك   تداركات  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت باران (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   انتخاب موزيك   تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گوركن (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   انتخاب موزيك   تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  23 نفر (۱۳۹۷)
  ۲ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)
  ۳ -  تركش هاي صلح (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   انتخاب موزيك   تداركات  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خلبان (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   انتخاب موزيك   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۲ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۳ -  زنگها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   انتخاب موزيك   تداركات  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت باران (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   انتخاب موزيك   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گوركن (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.