سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد رضايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير تداركات (۲) / حمل و نقل (۱) / ظهور (۱) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۱۷) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   حمل و نقل   ظهور   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  روز روشن (۱۳۹۱)
  ۲ -  فرياد در شب (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   حمل و نقل   ظهور   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگ سايه ها (۱۳۸۲)
  ۲ -  فرياد در شب (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   حمل و نقل   ظهور   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه درجه تب (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   حمل و نقل   ظهور   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. ظهور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   حمل و نقل   ظهور   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۲ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۳ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۴ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۵ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۶ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۷ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۸ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۹ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۱۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۱۲ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۱۵ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۱۶ -  شور زندگي (۱۳۷۷)
  ۱۷ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   حمل و نقل   ظهور   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.