سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين حسينی فشمی

 

فيلم شناسی :   خدمات (۱) / صدابردار (۱) / صداگذار (۵) / صداگذاري و ميكس (۵) / ميكس (۲) / امور صدا (۱) / امور فني صدا (۲) / دستيار صدابردار (۱) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   خدمات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتش سبز (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   خدمات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   خدمات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. صداگذار  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بازگشت به آينده (۱۳۹۰)
  ۲ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۳ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۴ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۵ -  تحفه هند (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   خدمات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كما (۱۳۸۲)
  ۲ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۳ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۴ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۵ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   خدمات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۲ -  رابطه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   خدمات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي در آينه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   خدمات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۲ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   خدمات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   خدمات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ياد و ديدار (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.