سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن سليمانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / فيلمبردار (۱) / دستيار نورپردازي (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار نورپردازي   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  محافظ (۱۳۸۶)
  ۲ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار نورپردازي   حمل و نقل  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار نورپردازي   حمل و نقل  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  عمليات مهد كودك (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار نورپردازي   حمل و نقل  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار نورپردازي   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.