سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر دهقان

 زندگينامه  

جعفر دهقان در سال 1339 در تهران متولد شد. بازيگري در تئاتر را از سال 1354 و همچنين بازي در سينما را از سال 1360 با فيلم «توجيه» به كارگرداني «منوچهر حقاني پرست» آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳۸) / مدير توليد (۱) / مدير صحنه (۱) / دستيار صحنه (۱) / با تشكر از  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳۸)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز 175 (۱۴۰۲)
  ۲ -  غريب (۱۴۰۱)
  ۳ -  چهار اصفهاني در بغداد (۱۳۹۴)
  ۴ -  يتيم خانه ايران (۱۳۹۴)
  ۵ -  روزگاري عشق و خيانت (۱۳۹۲)
  ۶ -  سيب و سلما (۱۳۸۹)
  ۷ -  گلوگاه شيطان (۱۳۸۹)
  ۸ -  يوسف پيامبر (۱۳۸۶)
  ۹ -  شهر آشوب (۱۳۸۴)
  ۱۰ -  بي همتا (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۱۶ -  ياسهاي وحشي (۱۳۷۶)
  ۱۷ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۱۸ -  جهنم سبز (۱۳۷۴)
  ۱۹ -  عبور از خط سرخ (۱۳۷۴)
  ۲۰ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۲۱ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۲۲ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۲۳ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲۴ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۲۵ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۲۶ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)
  ۲۷ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۲۸ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۲۹ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۳۰ -  هراس (۱۳۶۶)
  ۳۱ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)
  ۳۲ -  تيرباران (۱۳۶۵)
  ۳۳ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۳۴ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۳۵ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)
  ۳۶ -  عقود (۱۳۶۳)
  ۳۷ -  مرگ ديگري (۱۳۶۱)
  ۳۸ -  توجيه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پيشاني سفيد (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گنبد نور (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيرباران (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۲ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۳ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)
  ۴ -  بايكوت (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.