سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رسول ملاقلی پور

  تاريخ و محل تولد
هفدهم شهريور ماه سال 1334
تهران

 زندگينامه  

رسول ملاقلي پور متولد 1334 تهران است. وي در روزهاي آغازين انقلاب عكاسي را بطور آماتور آغاز كرد و با شروع جنگ بطور حرفه اي به ادامه آن پرداخت و پس از آن به ساخت فيلمهاي مستند جنگي از عملياتها پرداخت و فيلم كوتاه «شاه كوچك» را با دوربين 16 م.م ساخت كه موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم از جشنواره وحدت شد. او نخستين فيلم بلند خود را در سال 1363 با نام «نينوا» با دوربين 16 م.م ساخت و به اين ترتيب به سينماي حرفه اي راه يافت. وي در پانزدهم اسفندماه سال 1385 بر اثر سكته قلبي درگذشت.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۵) / دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۱۷) / مشاور تحقيق (۱) / تهيه كننده (۸) / مجري طرح (۲) / تدوين (۳) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۱) / با تشكر از (۳) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ميم مثل مادر (۱۳۸۵)
  ۲ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۳ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۴ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۵ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۶ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۷ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۸ -  نجات يافتگان (۱۳۷۴)
  ۹ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  افق (۱۳۶۷)
  ۱۳ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)
  ۱۴ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)
  ۱۵ -  نينوا (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خط آتش (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۱۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ميم مثل مادر (۱۳۸۵)
  ۲ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۳ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۴ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۵ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۶ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۷ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۸ -  نجات يافتگان (۱۳۷۴)
  ۹ -  دشت ارغواني (۱۳۷۳)
  ۱۰ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۱۴ -  افق (۱۳۶۷)
  ۱۵ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)
  ۱۶ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)
  ۱۷ -  نينوا (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. مشاور تحقيق  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۲ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۳ -  دشت ارغواني (۱۳۷۳)
  ۴ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۵ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۶ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)
  ۷ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۸ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۲ -  نجات يافتگان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۲ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۳ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۲ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ ديگري (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۲ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)
  ۳ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.