سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جمال شورجه

  تاريخ و محل تولد
بيست و دوم بهمن ماه سال 1333
زنجان

 زندگينامه  

جمال شورجه متولد 1333 زنجان، فارغ التحصيل كارگرداني از دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۱) / دستيار كارگردان (۴) / مشاور كارگردان (۴) / نويسنده (۴) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۴) / مشاور توليد (۱) / طراح صحنه (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  33 روز (۱۳۸۹)
  ۲ -  وعده ديدار (۱۳۸۲)
  ۳ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۴ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۵ -  دايره سرخ (۱۳۷۴)
  ۶ -  عبور از خط سرخ (۱۳۷۴)
  ۷ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۸ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۹ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  روزنه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  الماس بنفش (۱۳۶۸)
  ۲ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۳ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)
  ۴ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آقاي سانسور (۱۳۹۶)
  ۲ -  فرزند خاك (۱۳۸۶)
  ۳ -  يوسف پيامبر (۱۳۸۶)
  ۴ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۲ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۳ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۴ -  شب دهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)
  ۲ -  نفوذي (۱۳۸۷)
  ۳ -  دوشيزه (۱۳۸۱)
  ۴ -  شب دهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شهابي از جنس نور (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دشمن (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.