سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رستم حميدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / گروه فيلمبرداري (۴) / گروه فني فيلمبرداري (۶) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني (۸) / امور فني  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۲ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۳ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زادبوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۳ -  دوشيزه (۱۳۸۱)
  ۴ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)
  ۲ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۳ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۴ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)
  ۵ -  بهشت باران (۱۳۷۱)
  ۶ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۲ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۳ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۴ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۵ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۶ -  سفر (۱۳۷۱)
  ۷ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۸ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۳ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.