سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمحمد حسينی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۳) / گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۲) / دستيار نورپردازي (۱) / با تشكر از (۱) / تبليغات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   با تشكر از   تبليغات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چرخ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   با تشكر از   تبليغات  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آفتاب نيمه شب (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   با تشكر از   تبليغات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)
  ۲ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۳ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   با تشكر از   تبليغات  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  از تهران تا بهشت (۱۳۹۱)
  ۲ -  خنده در باران (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   با تشكر از   تبليغات  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آذر، شهدخت، پرويز و ديگران (۱۳۹۲)
  ۲ -  افراطي ها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   با تشكر از   تبليغات  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خنده در باران (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   با تشكر از   تبليغات  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   با تشكر از   تبليغات  
 1. تبليغات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.