سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

تقی جوادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / دستيار توليد (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۴) / دستيار تداركات  (۷) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۲ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۳ -  مستاجر (۱۳۷۱)
  ۴ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۵ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۶ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۷ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)
  ۲ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۲ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۳ -  مستاجر (۱۳۷۱)
  ۴ -  نصف جهان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۲ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۳ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۴ -  افق (۱۳۶۷)
  ۵ -  خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)
  ۶ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۷ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.