سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

 نام شركت : استوديو كنكاش

شناسنامه شغلی :   محصول  / ميكس  / دوبلاژ  / امور صدا  / استوديو صدا  / امور فني صدا  / افكت  / با تشكر از  / امور فني  
 شناسنامه شغلی :   محصول   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   افكت   با تشكر از   امور فني  
 • محصول  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - جانبازان (۱۳۶۱)
   شناسنامه شغلی :   محصول   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   افكت   با تشكر از   امور فني  
 • ميكس  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - سناتور (۱۳۶۲)
   شناسنامه شغلی :   محصول   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   افكت   با تشكر از   امور فني  
 • دوبلاژ  : (۳۲)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)

  ۲ - شانس زندگي (۱۳۷۰)

  ۳ - قهرمان (۱۳۷۰)

  ۴ - رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)

  ۵ - سكوت (۱۳۶۹)

  ۶ - عشق و مرگ (۱۳۶۹)

  ۷ - علي و غول جنگل (۱۳۶۹)

  ۸ - گربه آوازخوان (۱۳۶۹)

  ۹ - پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)

  ۱۰ - شب بيست و نهم (۱۳۶۸)

  ۱۱ - فاني (۱۳۶۸)

  ۱۲ - گزل (۱۳۶۸)

  ۱۳ - دلار (۱۳۶۷)

  ۱۴ - شب حادثه (۱۳۶۷)

  ۱۵ - در انتظار شيطان (۱۳۶۶)

  ۱۶ - گرفتار (۱۳۶۶)

  ۱۷ - محكومين (۱۳۶۶)

  ۱۸ - جدال در تاسوكي (۱۳۶۵)

  ۱۹ - مأموريت (۱۳۶۵)

  ۲۰ - معما (۱۳۶۵)

  ۲۱ - ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)

  ۲۲ - وكيل اول (۱۳۶۵)

  ۲۳ - سامان (۱۳۶۴)

  ۲۴ - گردباد (۱۳۶۴)

  ۲۵ - مرگ گرگها (۱۳۶۴)

  ۲۶ - برگ و باد (۱۳۶۳)

  ۲۷ - پيراك (۱۳۶۳)

  ۲۸ - حادثه (۱۳۶۳)

  ۲۹ - شب شكن (۱۳۶۳)

  ۳۰ - صاعقه (۱۳۶۳)

  ۳۱ - زخمه (۱۳۶۲)

  ۳۲ - سناتور (۱۳۶۲)
   شناسنامه شغلی :   محصول   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   افكت   با تشكر از   امور فني  
 • امور صدا  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - شاهرگ (۱۳۷۶)

  ۲ - ماه پيشوني (۱۳۷۴)

  ۳ - بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)
   شناسنامه شغلی :   محصول   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   افكت   با تشكر از   امور فني  
 • استوديو صدا  : (۳۸)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - حماسه 2519 (۱۳۷۶)

  ۲ - قانون (۱۳۷۴)

  ۳ - آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)

  ۴ - آواز تهران (۱۳۷۰)

  ۵ - دو همسفر (۱۳۷۰)

  ۶ - شانس زندگي (۱۳۷۰)

  ۷ - شتابزده (۱۳۷۰)

  ۸ - قهرمان (۱۳۷۰)

  ۹ - تيغ آفتاب (۱۳۶۹)

  ۱۰ - رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)

  ۱۱ - سكوت (۱۳۶۹)

  ۱۲ - عشق و مرگ (۱۳۶۹)

  ۱۳ - علي و غول جنگل (۱۳۶۹)

  ۱۴ - گربه آوازخوان (۱۳۶۹)

  ۱۵ - پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)

  ۱۶ - شب بيست و نهم (۱۳۶۸)

  ۱۷ - فاني (۱۳۶۸)

  ۱۸ - گزل (۱۳۶۸)

  ۱۹ - دلار (۱۳۶۷)

  ۲۰ - شب حادثه (۱۳۶۷)

  ۲۱ - در انتظار شيطان (۱۳۶۶)

  ۲۲ - گرفتار (۱۳۶۶)

  ۲۳ - محكومين (۱۳۶۶)

  ۲۴ - جدال در تاسوكي (۱۳۶۵)

  ۲۵ - مأموريت (۱۳۶۵)

  ۲۶ - معما (۱۳۶۵)

  ۲۷ - ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)

  ۲۸ - وكيل اول (۱۳۶۵)

  ۲۹ - سامان (۱۳۶۴)

  ۳۰ - گردباد (۱۳۶۴)

  ۳۱ - مرگ گرگها (۱۳۶۴)

  ۳۲ - برگ و باد (۱۳۶۳)

  ۳۳ - پيراك (۱۳۶۳)

  ۳۴ - حادثه (۱۳۶۳)

  ۳۵ - شب شكن (۱۳۶۳)

  ۳۶ - صاعقه (۱۳۶۳)

  ۳۷ - زخمه (۱۳۶۲)

  ۳۸ - سناتور (۱۳۶۲)
   شناسنامه شغلی :   محصول   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   افكت   با تشكر از   امور فني  
 • امور فني صدا  : (۶)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - آقاي شانس (۱۳۷۳)

  ۲ - نيش (۱۳۷۳)

  ۳ - دو روي سكه (۱۳۷۱)

  ۴ - قافله (۱۳۷۱)

  ۵ - مسافران مهتاب (۱۳۶۶)

  ۶ - شكار در شب (۱۳۶۳)
   شناسنامه شغلی :   محصول   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   افكت   با تشكر از   امور فني  
 • افكت  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - ملاقات (۱۳۶۵)
   شناسنامه شغلی :   محصول   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   افكت   با تشكر از   امور فني  
 • با تشكر از  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - چشم عقاب (۱۳۷۷)
   شناسنامه شغلی :   محصول   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   افكت   با تشكر از   امور فني  
 • امور فني  : (۷)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - معصوم (۱۳۷۷)

  ۲ - شب روباه (۱۳۷۵)

  ۳ - شاهين طلايي (۱۳۷۲)

  ۴ - تابع قانون (۱۳۷۱)

  ۵ - خوش خيال (۱۳۷۱)

  ۶ - حسنك (۱۳۷۰)

  ۷ - مخترع 2001 (۱۳۷۰) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com