سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

 نام شركت : مركز خدمات سينمايي صنايع فيلم ايران

  مدير عامل امير بديع     كيهان خسرواني  

شناسنامه شغلی :   تهيه كننده  / محصول  / پخش  / ميكس  / دوبلاژ  / امور صدا  / استوديو صدا  / امور فني صدا  / لابراتوار  / چاپ  / ظهور  / امور فني  
 شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • تهيه كننده  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • محصول  : (۶)  مورد
  ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - جستجو در جزيره (۱۳۶۹)

  ۲ - دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)

  ۳ - عشق و مرگ (۱۳۶۹)

  ۴ - موج طوفان (۱۳۵۹)

  ۵ - كلاغ (۱۳۵۶)

  ۶ - مرثيه (۱۳۵۶)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • پخش  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۹۰ )

  ۱ - گشت ارشاد (۱۳۹۰)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • ميكس  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - سرباز كوچك (۱۳۶۳)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • دوبلاژ  : (۱۳)  مورد
  ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - به خاطر همه چيز (۱۳۶۹)

  ۲ - در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)

  ۳ - دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)

  ۴ - سايه خيال (۱۳۶۹)

  ۵ - نقش عشق (۱۳۶۹)

  ۶ - پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)

  ۷ - زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)

  ۸ - چون باد (۱۳۶۷)

  ۹ - نار و ني (۱۳۶۷)

  ۱۰ - شيرك (۱۳۶۶)

  ۱۱ - باي سيكل ران (۱۳۶۴)

  ۱۲ - آقاي هيروگليف (۱۳۵۹)

  ۱۳ - گفت هرسه نفرشان (۱۳۵۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • امور صدا  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - سالهاي جواني (۱۳۷۰)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • استوديو صدا  : (۱۹)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - مردي در آينه (۱۳۷۱)

  ۲ - بانو (۱۳۷۰)

  ۳ - دادستان (۱۳۷۰)

  ۴ - مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)

  ۵ - به خاطر همه چيز (۱۳۶۹)

  ۶ - در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)

  ۷ - دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)

  ۸ - سايه خيال (۱۳۶۹)

  ۹ - نقش عشق (۱۳۶۹)

  ۱۰ - پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)

  ۱۱ - زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)

  ۱۲ - چون باد (۱۳۶۷)

  ۱۳ - شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)

  ۱۴ - نار و ني (۱۳۶۷)

  ۱۵ - شيرك (۱۳۶۶)

  ۱۶ - باي سيكل ران (۱۳۶۴)

  ۱۷ - مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)

  ۱۸ - آقاي هيروگليف (۱۳۵۹)

  ۱۹ - گفت هرسه نفرشان (۱۳۵۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • امور فني صدا  : (۷)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)

  ۲ - چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)

  ۳ - كاكلي (۱۳۶۸)

  ۴ - سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)

  ۵ - پرنده كوچك خوشبختي (۱۳۶۶)

  ۶ - جانبازان (۱۳۶۱)

  ۷ - موج طوفان (۱۳۵۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • لابراتوار  : (۲۸۹)  مورد
  ( ۱۳۹۰ ) ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - بچگيتو فراموش نكن (۱۳۹۰)

  ۲ - خصوصي (۱۳۹۰)

  ۳ - خنده در باران (۱۳۹۰)

  ۴ - آخرين سرقت (۱۳۸۹)

  ۵ - كنسرت روي آب (۱۳۸۹)

  ۶ - يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)

  ۷ - آتش سبز (۱۳۸۶)

  ۸ - تلافي (۱۳۸۶)

  ۹ - رفيق بد (۱۳۸۶)

  ۱۰ - مجنون ليلي (۱۳۸۶)

  ۱۱ - محافظ (۱۳۸۶)

  ۱۲ - سوغات فرنگ (۱۳۸۵)

  ۱۳ - قصه دلها (۱۳۸۵)

  ۱۴ - ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)

  ۱۵ - آتش بس (۱۳۸۴)

  ۱۶ - چپ دست (۱۳۸۴)

  ۱۷ - چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)

  ۱۸ - پل سيزدهم (۱۳۸۳)

  ۱۹ - تردست (۱۳۸۳)

  ۲۰ - جزيره آهني (۱۳۸۳)

  ۲۱ - ديشب باباتو ديدم آيدا (۱۳۸۳)

  ۲۲ - رستگاري در 20/8 دقيقه (۱۳۸۳)

  ۲۳ - سالاد فصل (۱۳۸۳)

  ۲۴ - شارلاتان (۱۳۸۳)

  ۲۵ - عروس فراري (۱۳۸۳)

  ۲۶ - كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)

  ۲۷ - مجردها (۱۳۸۳)

  ۲۸ - برگ برنده (۱۳۸۲)

  ۲۹ - تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)

  ۳۰ - جنايت (۱۳۸۲)

  ۳۱ - دانه هاي ريز برف (۱۳۸۲)

  ۳۲ - دوئل (۱۳۸۲)

  ۳۳ - ساكنين سرزمين سكوت (۱۳۸۲)

  ۳۴ - سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)

  ۳۵ - شهر زيبا (۱۳۸۲)

  ۳۶ - عاشق مترسك (۱۳۸۲)

  ۳۷ - كما (۱۳۸۲)

  ۳۸ - كنار رودخانه (۱۳۸۲)

  ۳۹ - معادله (۱۳۸۲)

  ۴۰ - ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)

  ۴۱ - به من نگاه كن (۱۳۸۱)

  ۴۲ - جايي ديگر (۱۳۸۱)

  ۴۳ - رقص در غبار (۱۳۸۱)

  ۴۴ - روز كارنامه (۱۳۸۱)

  ۴۵ - زهر عسل (۱۳۸۱)

  ۴۶ - شبهاي روشن (۱۳۸۱)

  ۴۷ - عطش (۱۳۸۱)

  ۴۸ - قطار كودكي (۱۳۸۱)

  ۴۹ - آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)

  ۵۰ - تارزن و تارزان (۱۳۸۰)

  ۵۱ - خاموشي دريا (۱۳۸۰)

  ۵۲ - خانه اي روي آب (۱۳۸۰)

  ۵۳ - رخساره (۱۳۸۰)

  ۵۴ - كاغذ بي خط (۱۳۸۰)

  ۵۵ - من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)

  ۵۶ - نامه هاي باد (۱۳۸۰)

  ۵۷ - نفس عميق (۱۳۸۰)

  ۵۸ - نوروز (۱۳۸۰)

  ۵۹ - آب و آتش (۱۳۷۹)

  ۶۰ - آخر بازي (۱۳۷۹)

  ۶۱ - آواز قو (۱۳۷۹)

  ۶۲ - پارتي (۱۳۷۹)

  ۶۳ - تكيه بر باد (۱۳۷۹)

  ۶۴ - چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)

  ۶۵ - شب هاي تهران (۱۳۷۹)

  ۶۶ - شور عشق (۱۳۷۹)

  ۶۷ - صداي سخن عشق (۱۳۷۹)

  ۶۸ - علي و دني (۱۳۷۹)

  ۶۹ - همسر دلخواه من (۱۳۷۹)

  ۷۰ - اعتراض (۱۳۷۸)

  ۷۱ - بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)

  ۷۲ - تلفن (۱۳۷۸)

  ۷۳ - چشمهايش (۱۳۷۸)

  ۷۴ - دلباخته (۱۳۷۸)

  ۷۵ - دوستان (۱۳۷۸)

  ۷۶ - زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)

  ۷۷ - سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)

  ۷۸ - صنم (۱۳۷۸)

  ۷۹ - عروس آتش (۱۳۷۸)

  ۸۰ - لانه عقابها (۱۳۷۸)

  ۸۱ - موميايي3 (۱۳۷۸)

  ۸۲ - باشگاه سري (۱۳۷۷)

  ۸۳ - سياوش (۱۳۷۷)

  ۸۴ - شور زندگي (۱۳۷۷)

  ۸۵ - پشت ديوار شب (۱۳۷۶)

  ۸۶ - زخمي (۱۳۷۶)

  ۸۷ - زن شرقي (۱۳۷۶)

  ۸۸ - ساغر (۱۳۷۶)

  ۸۹ - غريبانه (۱۳۷۶)

  ۹۰ - مرسدس (۱۳۷۶)

  ۹۱ - روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)

  ۹۲ - زن امروز (۱۳۷۵)

  ۹۳ - سرعت (۱۳۷۵)

  ۹۴ - سلطان (۱۳۷۵)

  ۹۵ - عقرب (۱۳۷۵)

  ۹۶ - نابخشوده (۱۳۷۵)

  ۹۷ - پاكباخته (۱۳۷۴)

  ۹۸ - دام (۱۳۷۴)

  ۹۹ - دشمن (۱۳۷۴)

  ۱۰۰ - گروگان (۱۳۷۴)

  ۱۰۱ - تحفه هند (۱۳۷۳)

  ۱۰۲ - سفر بخير (۱۳۷۳)

  ۱۰۳ - نيش (۱۳۷۳)

  ۱۰۴ - آخرين شناسايي (۱۳۷۲)

  ۱۰۵ - بلوف (۱۳۷۲)

  ۱۰۶ - پاييز بلند (۱۳۷۲)

  ۱۰۷ - پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)

  ۱۰۸ - زير سايه كنار (۱۳۷۲)

  ۱۰۹ - سجاده آتش (۱۳۷۲)

  ۱۱۰ - ضربه طوفان (۱۳۷۲)

  ۱۱۱ - آلما (۱۳۷۱)

  ۱۱۲ - از بلور خون (۱۳۷۱)

  ۱۱۳ - بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)

  ۱۱۴ - چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)

  ۱۱۵ - رابطه پنهاني (۱۳۷۱)

  ۱۱۶ - سفر (۱۳۷۱)

  ۱۱۷ - صليب طلايي (۱۳۷۱)

  ۱۱۸ - گريز (۱۳۷۱)

  ۱۱۹ - مردي در آينه (۱۳۷۱)

  ۱۲۰ - انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)

  ۱۲۱ - بانو (۱۳۷۰)

  ۱۲۲ - پوتين (۱۳۷۰)

  ۱۲۳ - خطا (۱۳۷۰)

  ۱۲۴ - ديگه چه خبر!؟ (۱۳۷۰)

  ۱۲۵ - سيرك بزرگ (۱۳۷۰)

  ۱۲۶ - عمليات كركوك (۱۳۷۰)

  ۱۲۷ - مخترع 2001 (۱۳۷۰)

  ۱۲۸ - آتش پنهان (۱۳۶۹)

  ۱۲۹ - به خاطر همه چيز (۱۳۶۹)

  ۱۳۰ - تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)

  ۱۳۱ - تيغ آفتاب (۱۳۶۹)

  ۱۳۲ - جستجو در جزيره (۱۳۶۹)

  ۱۳۳ - چاووش (۱۳۶۹)

  ۱۳۴ - چشم شيشه اي (۱۳۶۹)

  ۱۳۵ - دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)

  ۱۳۶ - شب هاي زاينده رود (۱۳۶۹)

  ۱۳۷ - گالان (۱۳۶۹)

  ۱۳۸ - نقش عشق (۱۳۶۹)

  ۱۳۹ - آفتاب و عشق (۱۳۶۸)

  ۱۴۰ - الماس بنفش (۱۳۶۸)

  ۱۴۱ - بازي تمام شد (۱۳۶۸)

  ۱۴۲ - بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)

  ۱۴۳ - پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)

  ۱۴۴ - تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)

  ۱۴۵ - دستمزد (۱۳۶۸)

  ۱۴۶ - دل نمك (۱۳۶۸)

  ۱۴۷ - راز كوكب (۱۳۶۸)

  ۱۴۸ - شنا در زمستان (۱۳۶۸)

  ۱۴۹ - شنگول و منگول (۱۳۶۸)

  ۱۵۰ - عبور از غبار (۱۳۶۸)

  ۱۵۱ - كاكلي (۱۳۶۸)

  ۱۵۲ - كلوزآپ (۱۳۶۸)

  ۱۵۳ - گزل (۱۳۶۸)

  ۱۵۴ - مرگ پلنگ (۱۳۶۸)

  ۱۵۵ - مهاجر (۱۳۶۸)

  ۱۵۶ - نخلستان تشنه (۱۳۶۸)

  ۱۵۷ - هامون (۱۳۶۸)

  ۱۵۸ - افسون (۱۳۶۷)

  ۱۵۹ - باد سرخ (۱۳۶۷)

  ۱۶۰ - برهوت (۱۳۶۷)

  ۱۶۱ - پنجره (۱۳۶۷)

  ۱۶۲ - چون باد (۱۳۶۷)

  ۱۶۳ - در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)

  ۱۶۴ - دلار (۱۳۶۷)

  ۱۶۵ - سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)

  ۱۶۶ - ستاره و الماس (۱۳۶۷)

  ۱۶۷ - سرب (۱۳۶۷)

  ۱۶۸ - شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)

  ۱۶۹ - شب حادثه (۱۳۶۷)

  ۱۷۰ - صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)

  ۱۷۱ - طوبي (۱۳۶۷)

  ۱۷۲ - عروسي خوبان (۱۳۶۷)

  ۱۷۳ - كارآگاه 2 (۱۳۶۷)

  ۱۷۴ - گلنار (۱۳۶۷)

  ۱۷۵ - گنبد نور (۱۳۶۷)

  ۱۷۶ - گودال (۱۳۶۷)

  ۱۷۷ - مشق شب (۱۳۶۷)

  ۱۷۸ - ايستگاه (۱۳۶۶)

  ۱۷۹ - بحران (۱۳۶۶)

  ۱۸۰ - پاييزان (۱۳۶۶)

  ۱۸۱ - تحفه ها (۱۳۶۶)

  ۱۸۲ - جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)

  ۱۸۳ - جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)

  ۱۸۴ - خارج از محدوده (۱۳۶۶)

  ۱۸۵ - ردپايي بر شن (۱۳۶۶)

  ۱۸۶ - زمزمه (۱۳۶۶)

  ۱۸۷ - سايه هاي غم (۱۳۶۶)

  ۱۸۸ - سفر غريب (۱۳۶۶)

  ۱۸۹ - سيمرغ (۱۳۶۶)

  ۱۹۰ - شكار (۱۳۶۶)

  ۱۹۱ - صعود (۱۳۶۶)

  ۱۹۲ - غريبه (۱۳۶۶)

  ۱۹۳ - قاصد (۱۳۶۶)

  ۱۹۴ - گرفتار (۱۳۶۶)

  ۱۹۵ - گمشدگان (۱۳۶۶)

  ۱۹۶ - محموله (۱۳۶۶)

  ۱۹۷ - مكافات (۱۳۶۶)

  ۱۹۸ - هراس (۱۳۶۶)

  ۱۹۹ - ويزا (۱۳۶۶)

  ۲۰۰ - ياد و ديدار (۱۳۶۶)

  ۲۰۱ - بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)

  ۲۰۲ - ترنج (۱۳۶۵)

  ۲۰۳ - تشكيلات (۱۳۶۵)

  ۲۰۴ - تصوير آخر (۱۳۶۵)

  ۲۰۵ - تيرباران (۱۳۶۵)

  ۲۰۶ - جدال در تاسوكي (۱۳۶۵)

  ۲۰۷ - حريم مهرورزي (۱۳۶۵)

  ۲۰۸ - خانه ابري (۱۳۶۵)

  ۲۰۹ - دبيرستان (۱۳۶۵)

  ۲۱۰ - دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)

  ۲۱۱ - دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)

  ۲۱۲ - دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)

  ۲۱۳ - طلسم (۱۳۶۵)

  ۲۱۴ - گذرگاه (۱۳۶۵)

  ۲۱۵ - گزارش يك قتل (۱۳۶۵)

  ۲۱۶ - گلبهار (۱۳۶۵)

  ۲۱۷ - مأموريت (۱۳۶۵)

  ۲۱۸ - آوار (۱۳۶۴)

  ۲۱۹ - اتوبوس (۱۳۶۴)

  ۲۲۰ - بايكوت (۱۳۶۴)

  ۲۲۱ - بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)

  ۲۲۲ - تفنگ شكسته (۱۳۶۴)

  ۲۲۳ - تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)

  ۲۲۴ - زنگها (۱۳۶۴)

  ۲۲۵ - سامان (۱۳۶۴)

  ۲۲۶ - ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)

  ۲۲۷ - طغيان (۱۳۶۴)

  ۲۲۸ - گردباد (۱۳۶۴)

  ۲۲۹ - گمشده (۱۳۶۴)

  ۲۳۰ - مدار بسته (۱۳۶۴)

  ۲۳۱ - مدرك جرم (۱۳۶۴)

  ۲۳۲ - مرگ گرگها (۱۳۶۴)

  ۲۳۳ - يوزپلنگ (۱۳۶۴)

  ۲۳۴ - برگ و باد (۱۳۶۳)

  ۲۳۵ - پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)

  ۲۳۶ - پيراك (۱۳۶۳)

  ۲۳۷ - تاراج (۱۳۶۳)

  ۲۳۸ - حادثه (۱۳۶۳)

  ۲۳۹ - در اسارت (۱۳۶۳)

  ۲۴۰ - راه دوم (۱۳۶۳)

  ۲۴۱ - ريشه در خون (۱۳۶۳)

  ۲۴۲ - سرباز كوچك (۱۳۶۳)

  ۲۴۳ - شب شكن (۱۳۶۳)

  ۲۴۴ - شكار در شب (۱۳۶۳)

  ۲۴۵ - شكار شكارچي (۱۳۶۳)

  ۲۴۶ - صف (۱۳۶۳)

  ۲۴۷ - عقود (۱۳۶۳)

  ۲۴۸ - گنج (۱۳۶۳)

  ۲۴۹ - مزدوران (۱۳۶۳)

  ۲۵۰ - مشت (۱۳۶۳)

  ۲۵۱ - استعاذه (۱۳۶۲)

  ۲۵۲ - بالاش (۱۳۶۲)

  ۲۵۳ - پرچمدار (۱۳۶۲)

  ۲۵۴ - پرونده (۱۳۶۲)

  ۲۵۵ - پيك جنگل (۱۳۶۲)

  ۲۵۶ - تفنگدار (۱۳۶۲)

  ۲۵۷ - حصار (۱۳۶۲)

  ۲۵۸ - خاك و خون (۱۳۶۲)

  ۲۵۹ - دادشاه (۱۳۶۲)

  ۲۶۰ - دو چشم بي سو (۱۳۶۲)

  ۲۶۱ - سردار جنگل (۱۳۶۲)

  ۲۶۲ - سناتور (۱۳۶۲)

  ۲۶۳ - شيلات (۱۳۶۲)

  ۲۶۴ - عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)

  ۲۶۵ - كمال الملك (۱۳۶۲)

  ۲۶۶ - مترسك (۱۳۶۲)

  ۲۶۷ - ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)

  ۲۶۸ - نقطه ضعف (۱۳۶۲)

  ۲۶۹ - نينوا (۱۳۶۲)

  ۲۷۰ - هيولاي درون (۱۳۶۲)

  ۲۷۱ - توبه نصوح (۱۳۶۱)

  ۲۷۲ - مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)

  ۲۷۳ - اشباح (۱۳۶۰)

  ۲۷۴ - برنج خونين (۱۳۶۰)

  ۲۷۵ - فصل خون (۱۳۶۰)

  ۲۷۶ - مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)

  ۲۷۷ - موج طوفان (۱۳۵۹)

  ۲۷۸ - بر فراز آسمانها (۱۳۵۷)

  ۲۷۹ - برادر كشي (۱۳۵۷)

  ۲۸۰ - بن بست (۱۳۵۷)

  ۲۸۱ - پرواز در قفس (۱۳۵۷)

  ۲۸۲ - سايه هاي بلند باد (۱۳۵۷)

  ۲۸۳ - در امتداد شب (۱۳۵۶)

  ۲۸۴ - سرسپرده (۱۳۵۶)

  ۲۸۵ - سفر سنگ (۱۳۵۶)

  ۲۸۶ - سوته دلان (۱۳۵۶)

  ۲۸۷ - كلاغ (۱۳۵۶)

  ۲۸۸ - كوسه جنوب (۱۳۵۶)

  ۲۸۹ - غزل (۱۳۵۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • چاپ  : (۱۹۴)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - آسمان هشتم (۱۳۸۹)

  ۲ - زنها شگفت انگيزند (۱۳۸۹)

  ۳ - يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)

  ۴ - سوپراستار (۱۳۸۷)

  ۵ - رفيق بد (۱۳۸۶)

  ۶ - محيا (۱۳۸۶)

  ۷ - همخانه (۱۳۸۶)

  ۸ - به آهستگي (۱۳۸۴)

  ۹ - رستگاري در 20/8 دقيقه (۱۳۸۳)

  ۱۰ - الهه زيگورات (۱۳۸۲)

  ۱۱ - تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)

  ۱۲ - توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)

  ۱۳ - جايي ديگر (۱۳۸۱)

  ۱۴ - تارزن و تارزان (۱۳۸۰)

  ۱۵ - رخساره (۱۳۸۰)

  ۱۶ - شام آخر (۱۳۸۰)

  ۱۷ - مزاحم (۱۳۸۰)

  ۱۸ - من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)

  ۱۹ - نوروز (۱۳۸۰)

  ۲۰ - آخر بازي (۱۳۷۹)

  ۲۱ - پارتي (۱۳۷۹)

  ۲۲ - چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)

  ۲۳ - شب هاي تهران (۱۳۷۹)

  ۲۴ - همسر دلخواه من (۱۳۷۹)

  ۲۵ - تلفن (۱۳۷۸)

  ۲۶ - زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)

  ۲۷ - سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)

  ۲۸ - عروس آتش (۱۳۷۸)

  ۲۹ - لانه عقابها (۱۳۷۸)

  ۳۰ - مرسدس (۱۳۷۶)

  ۳۱ - زن امروز (۱۳۷۵)

  ۳۲ - سرعت (۱۳۷۵)

  ۳۳ - نيش (۱۳۷۳)

  ۳۴ - پاييز بلند (۱۳۷۲)

  ۳۵ - انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)

  ۳۶ - ديگه چه خبر!؟ (۱۳۷۰)

  ۳۷ - عمليات كركوك (۱۳۷۰)

  ۳۸ - مخترع 2001 (۱۳۷۰)

  ۳۹ - آتش پنهان (۱۳۶۹)

  ۴۰ - به خاطر همه چيز (۱۳۶۹)

  ۴۱ - تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)

  ۴۲ - تيغ آفتاب (۱۳۶۹)

  ۴۳ - جستجو در جزيره (۱۳۶۹)

  ۴۴ - چاووش (۱۳۶۹)

  ۴۵ - چشم شيشه اي (۱۳۶۹)

  ۴۶ - دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)

  ۴۷ - شب هاي زاينده رود (۱۳۶۹)

  ۴۸ - گالان (۱۳۶۹)

  ۴۹ - نقش عشق (۱۳۶۹)

  ۵۰ - الماس بنفش (۱۳۶۸)

  ۵۱ - بازي تمام شد (۱۳۶۸)

  ۵۲ - بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)

  ۵۳ - پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)

  ۵۴ - تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)

  ۵۵ - دستمزد (۱۳۶۸)

  ۵۶ - دل نمك (۱۳۶۸)

  ۵۷ - راز كوكب (۱۳۶۸)

  ۵۸ - شنا در زمستان (۱۳۶۸)

  ۵۹ - شنگول و منگول (۱۳۶۸)

  ۶۰ - عبور از غبار (۱۳۶۸)

  ۶۱ - كاكلي (۱۳۶۸)

  ۶۲ - كلوزآپ (۱۳۶۸)

  ۶۳ - گزل (۱۳۶۸)

  ۶۴ - مرگ پلنگ (۱۳۶۸)

  ۶۵ - مهاجر (۱۳۶۸)

  ۶۶ - نخلستان تشنه (۱۳۶۸)

  ۶۷ - هامون (۱۳۶۸)

  ۶۸ - افسون (۱۳۶۷)

  ۶۹ - باد سرخ (۱۳۶۷)

  ۷۰ - برهوت (۱۳۶۷)

  ۷۱ - پنجره (۱۳۶۷)

  ۷۲ - چون باد (۱۳۶۷)

  ۷۳ - دلار (۱۳۶۷)

  ۷۴ - سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)

  ۷۵ - ستاره و الماس (۱۳۶۷)

  ۷۶ - سرب (۱۳۶۷)

  ۷۷ - شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)

  ۷۸ - شب حادثه (۱۳۶۷)

  ۷۹ - صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)

  ۸۰ - طوبي (۱۳۶۷)

  ۸۱ - عروسي خوبان (۱۳۶۷)

  ۸۲ - كارآگاه 2 (۱۳۶۷)

  ۸۳ - گلنار (۱۳۶۷)

  ۸۴ - ايستگاه (۱۳۶۶)

  ۸۵ - بحران (۱۳۶۶)

  ۸۶ - پاييزان (۱۳۶۶)

  ۸۷ - تحفه ها (۱۳۶۶)

  ۸۸ - جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)

  ۸۹ - جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)

  ۹۰ - خارج از محدوده (۱۳۶۶)

  ۹۱ - ردپايي بر شن (۱۳۶۶)

  ۹۲ - زمزمه (۱۳۶۶)

  ۹۳ - سايه هاي غم (۱۳۶۶)

  ۹۴ - سفر غريب (۱۳۶۶)

  ۹۵ - سيمرغ (۱۳۶۶)

  ۹۶ - شكار (۱۳۶۶)

  ۹۷ - صعود (۱۳۶۶)

  ۹۸ - غريبه (۱۳۶۶)

  ۹۹ - قاصد (۱۳۶۶)

  ۱۰۰ - گرفتار (۱۳۶۶)

  ۱۰۱ - گمشدگان (۱۳۶۶)

  ۱۰۲ - محموله (۱۳۶۶)

  ۱۰۳ - مكافات (۱۳۶۶)

  ۱۰۴ - هراس (۱۳۶۶)

  ۱۰۵ - ويزا (۱۳۶۶)

  ۱۰۶ - ياد و ديدار (۱۳۶۶)

  ۱۰۷ - بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)

  ۱۰۸ - ترنج (۱۳۶۵)

  ۱۰۹ - تشكيلات (۱۳۶۵)

  ۱۱۰ - تصوير آخر (۱۳۶۵)

  ۱۱۱ - تيرباران (۱۳۶۵)

  ۱۱۲ - جدال در تاسوكي (۱۳۶۵)

  ۱۱۳ - حريم مهرورزي (۱۳۶۵)

  ۱۱۴ - خانه ابري (۱۳۶۵)

  ۱۱۵ - دبيرستان (۱۳۶۵)

  ۱۱۶ - دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)

  ۱۱۷ - دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)

  ۱۱۸ - دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)

  ۱۱۹ - طلسم (۱۳۶۵)

  ۱۲۰ - گذرگاه (۱۳۶۵)

  ۱۲۱ - گزارش يك قتل (۱۳۶۵)

  ۱۲۲ - گلبهار (۱۳۶۵)

  ۱۲۳ - مأموريت (۱۳۶۵)

  ۱۲۴ - آوار (۱۳۶۴)

  ۱۲۵ - اتوبوس (۱۳۶۴)

  ۱۲۶ - بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)

  ۱۲۷ - تفنگ شكسته (۱۳۶۴)

  ۱۲۸ - تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)

  ۱۲۹ - زنگها (۱۳۶۴)

  ۱۳۰ - سامان (۱۳۶۴)

  ۱۳۱ - ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)

  ۱۳۲ - طغيان (۱۳۶۴)

  ۱۳۳ - گردباد (۱۳۶۴)

  ۱۳۴ - گمشده (۱۳۶۴)

  ۱۳۵ - مدار بسته (۱۳۶۴)

  ۱۳۶ - مدرك جرم (۱۳۶۴)

  ۱۳۷ - مرگ گرگها (۱۳۶۴)

  ۱۳۸ - يوزپلنگ (۱۳۶۴)

  ۱۳۹ - برگ و باد (۱۳۶۳)

  ۱۴۰ - پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)

  ۱۴۱ - پيراك (۱۳۶۳)

  ۱۴۲ - تاراج (۱۳۶۳)

  ۱۴۳ - حادثه (۱۳۶۳)

  ۱۴۴ - در اسارت (۱۳۶۳)

  ۱۴۵ - راه دوم (۱۳۶۳)

  ۱۴۶ - ريشه در خون (۱۳۶۳)

  ۱۴۷ - سرباز كوچك (۱۳۶۳)

  ۱۴۸ - شب شكن (۱۳۶۳)

  ۱۴۹ - شكار در شب (۱۳۶۳)

  ۱۵۰ - شكار شكارچي (۱۳۶۳)

  ۱۵۱ - صف (۱۳۶۳)

  ۱۵۲ - عقود (۱۳۶۳)

  ۱۵۳ - گنج (۱۳۶۳)

  ۱۵۴ - مزدوران (۱۳۶۳)

  ۱۵۵ - مشت (۱۳۶۳)

  ۱۵۶ - استعاذه (۱۳۶۲)

  ۱۵۷ - بالاش (۱۳۶۲)

  ۱۵۸ - پرچمدار (۱۳۶۲)

  ۱۵۹ - پرونده (۱۳۶۲)

  ۱۶۰ - پيك جنگل (۱۳۶۲)

  ۱۶۱ - تفنگدار (۱۳۶۲)

  ۱۶۲ - حصار (۱۳۶۲)

  ۱۶۳ - خاك و خون (۱۳۶۲)

  ۱۶۴ - دادشاه (۱۳۶۲)

  ۱۶۵ - دو چشم بي سو (۱۳۶۲)

  ۱۶۶ - سردار جنگل (۱۳۶۲)

  ۱۶۷ - سناتور (۱۳۶۲)

  ۱۶۸ - شيلات (۱۳۶۲)

  ۱۶۹ - عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)

  ۱۷۰ - كمال الملك (۱۳۶۲)

  ۱۷۱ - مترسك (۱۳۶۲)

  ۱۷۲ - ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)

  ۱۷۳ - نقطه ضعف (۱۳۶۲)

  ۱۷۴ - نينوا (۱۳۶۲)

  ۱۷۵ - هيولاي درون (۱۳۶۲)

  ۱۷۶ - توبه نصوح (۱۳۶۱)

  ۱۷۷ - مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)

  ۱۷۸ - اشباح (۱۳۶۰)

  ۱۷۹ - برنج خونين (۱۳۶۰)

  ۱۸۰ - فصل خون (۱۳۶۰)

  ۱۸۱ - مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)

  ۱۸۲ - موج طوفان (۱۳۵۹)

  ۱۸۳ - بر فراز آسمانها (۱۳۵۷)

  ۱۸۴ - برادر كشي (۱۳۵۷)

  ۱۸۵ - بن بست (۱۳۵۷)

  ۱۸۶ - پرواز در قفس (۱۳۵۷)

  ۱۸۷ - سايه هاي بلند باد (۱۳۵۷)

  ۱۸۸ - در امتداد شب (۱۳۵۶)

  ۱۸۹ - سرسپرده (۱۳۵۶)

  ۱۹۰ - سفر سنگ (۱۳۵۶)

  ۱۹۱ - سوته دلان (۱۳۵۶)

  ۱۹۲ - كلاغ (۱۳۵۶)

  ۱۹۳ - كوسه جنوب (۱۳۵۶)

  ۱۹۴ - غزل (۱۳۵۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • ظهور  : (۱۱)  مورد
  ( ۱۳۸۰ )

  ۱ - آسمان هشتم (۱۳۸۹)

  ۲ - زنها شگفت انگيزند (۱۳۸۹)

  ۳ - يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)

  ۴ - سوپراستار (۱۳۸۷)

  ۵ - رفيق بد (۱۳۸۶)

  ۶ - محيا (۱۳۸۶)

  ۷ - همخانه (۱۳۸۶)

  ۸ - به آهستگي (۱۳۸۴)

  ۹ - الهه زيگورات (۱۳۸۲)

  ۱۰ - توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)

  ۱۱ - شام آخر (۱۳۸۰)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   امور فني  
 • امور فني  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - شاخ گاو (۱۳۷۴)

  ۲ - پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)

  ۳ - دو نيمه سيب (۱۳۷۰) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com