سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

شناسنامه شغلی :   محصول  / تدوين  / استوديو ضبط موسيقي  / صداگذار  / دوبلاژ  / امور صدا  / استوديو صدا  / امور فني صدا  / لابراتوار  / چاپ  / با تشكر از  / امور فني  
 شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • محصول  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - بي پناه (۱۳۶۵)

  ۲ - حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
   شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • تدوين  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - دنياي وارونه (۱۳۷۶)

  ۲ - سرعت (۱۳۷۵)
   شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • استوديو ضبط موسيقي  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
   شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • صداگذار  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - دنياي وارونه (۱۳۷۶)

  ۲ - سرعت (۱۳۷۵)
   شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • دوبلاژ  : (۱۶)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - تماس شيطاني (۱۳۷۱)

  ۲ - ابليس (۱۳۶۹)

  ۳ - پرده آخر (۱۳۶۹)

  ۴ - شهر خاكستري (۱۳۶۹)

  ۵ - پول خارجي (۱۳۶۸)

  ۶ - زمان از دست رفته (۱۳۶۸)

  ۷ - ساوالان (۱۳۶۸)

  ۸ - نار و ني (۱۳۶۷)

  ۹ - پرواز در شب (۱۳۶۵)

  ۱۰ - دست نوشته ها (۱۳۶۵)

  ۱۱ - گودال (۱۳۶۵)

  ۱۲ - مقاومت (۱۳۶۵)

  ۱۳ - اتوبوس (۱۳۶۴)

  ۱۴ - طائل (۱۳۶۳)

  ۱۵ - گلهاي داوودي (۱۳۶۳)

  ۱۶ - مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)
   شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • امور صدا  : (۱۰)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - سفر به فردا (۱۳۸۰)

  ۲ - باران (۱۳۷۹)

  ۳ - پارتي (۱۳۷۹)

  ۴ - دايره (۱۳۷۸)

  ۵ - تولد يك پروانه (۱۳۷۶)

  ۶ - جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)

  ۷ - پاتك (۱۳۷۴)

  ۸ - فاتح (۱۳۷۴)

  ۹ - حمله به اچ3 (۱۳۷۳)

  ۱۰ - سمفوني تهران (۱۳۷۳)
   شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • استوديو صدا  : (۳۳)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - مريم مقدس (۱۳۷۹)

  ۲ - اعتراض (۱۳۷۸)

  ۳ - ميكس (۱۳۷۸)

  ۴ - رنگ خدا (۱۳۷۶)

  ۵ - ساراي (۱۳۷۶)

  ۶ - اعتراف (۱۳۷۵)

  ۷ - سلطان (۱۳۷۵)

  ۸ - غزال (۱۳۷۴)

  ۹ - سه مرد عامي (۱۳۷۲)

  ۱۰ - افعي (۱۳۷۱)

  ۱۱ - تماس شيطاني (۱۳۷۱)

  ۱۲ - بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)

  ۱۳ - دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)

  ۱۴ - مرغابي وحشي (۱۳۷۰)

  ۱۵ - نياز (۱۳۷۰)

  ۱۶ - ابليس (۱۳۶۹)

  ۱۷ - بازي بزرگان (۱۳۶۹)

  ۱۸ - پرده آخر (۱۳۶۹)

  ۱۹ - شهر خاكستري (۱۳۶۹)

  ۲۰ - پول خارجي (۱۳۶۸)

  ۲۱ - زمان از دست رفته (۱۳۶۸)

  ۲۲ - ساوالان (۱۳۶۸)

  ۲۳ - نار و ني (۱۳۶۷)

  ۲۴ - پاييزان (۱۳۶۶)

  ۲۵ - جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)

  ۲۶ - پرواز در شب (۱۳۶۵)

  ۲۷ - دست نوشته ها (۱۳۶۵)

  ۲۸ - گودال (۱۳۶۵)

  ۲۹ - مقاومت (۱۳۶۵)

  ۳۰ - اتوبوس (۱۳۶۴)

  ۳۱ - طائل (۱۳۶۳)

  ۳۲ - گلهاي داوودي (۱۳۶۳)

  ۳۳ - مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)
   شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • امور فني صدا  : (۹)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - زير پوست شهر (۱۳۷۹)

  ۲ - جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)

  ۳ - سوء ظن (۱۳۷۱)

  ۴ - صليب طلايي (۱۳۷۱)

  ۵ - افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)

  ۶ - دلشدگان (۱۳۷۰)

  ۷ - خون بس (۱۳۶۹)

  ۸ - كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)

  ۹ - دادشاه (۱۳۶۲)
   شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • لابراتوار  : (۱۱۲)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - شوخي (۱۳۷۸)

  ۲ - عشق طاهر (۱۳۷۸)

  ۳ - جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)

  ۴ - شيدا (۱۳۷۷)

  ۵ - عشق + 2 (۱۳۷۷)

  ۶ - مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)

  ۷ - هدف سخت (۱۳۷۷)

  ۸ - هيوا (۱۳۷۷)

  ۹ - آخرين نبرد (۱۳۷۶)

  ۱۰ - آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)

  ۱۱ - تنها (۱۳۷۶)

  ۱۲ - حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)

  ۱۳ - خفاش (۱۳۷۶)

  ۱۴ - دنياي وارونه (۱۳۷۶)

  ۱۵ - سفر شبانه (۱۳۷۶)

  ۱۶ - شمارش معكوس (۱۳۷۶)

  ۱۷ - فرار بزرگ (۱۳۷۶)

  ۱۸ - ارابه مرگ (۱۳۷۵)

  ۱۹ - اعتراف (۱۳۷۵)

  ۲۰ - شوك (۱۳۷۵)

  ۲۱ - عشق گمشده (۱۳۷۵)

  ۲۲ - قاصدك (۱۳۷۵)

  ۲۳ - مردي شبيه باران (۱۳۷۵)

  ۲۴ - باني چاو (۱۳۷۴)

  ۲۵ - پاتك (۱۳۷۴)

  ۲۶ - تنگنا (۱۳۷۴)

  ۲۷ - سايه به سايه (۱۳۷۴)

  ۲۸ - عاشقانه (۱۳۷۴)

  ۲۹ - غزال (۱۳۷۴)

  ۳۰ - ماه مهربان (۱۳۷۴)

  ۳۱ - مرد نامرئي (۱۳۷۴)

  ۳۲ - زمين آسماني (۱۳۷۳)

  ۳۳ - سمفوني تهران (۱۳۷۳)

  ۳۴ - بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)

  ۳۵ - پادزهر (۱۳۷۲)

  ۳۶ - پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)

  ۳۷ - ترانزيت (۱۳۷۲)

  ۳۸ - راز گل شب بو (۱۳۷۲)

  ۳۹ - زير درختان زيتون (۱۳۷۲)

  ۴۰ - سه مرد عامي (۱۳۷۲)

  ۴۱ - عبور از تله (۱۳۷۲)

  ۴۲ - كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)

  ۴۳ - مسافر غريب (۱۳۷۲)

  ۴۴ - نان و شعر (۱۳۷۲)

  ۴۵ - هبوط (۱۳۷۲)

  ۴۶ - همسر (۱۳۷۲)

  ۴۷ - همه دختران من (۱۳۷۲)

  ۴۸ - آذرخش (۱۳۷۱)

  ۴۹ - دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)

  ۵۰ - سفر (۱۳۷۱)

  ۵۱ - لبه تيغ (۱۳۷۱)

  ۵۲ - ماه عسل (۱۳۷۱)

  ۵۳ - برخورد (۱۳۷۰)

  ۵۴ - دره شاپرك ها (۱۳۷۰)

  ۵۵ - مرغابي وحشي (۱۳۷۰)

  ۵۶ - ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)

  ۵۷ - نياز (۱۳۷۰)

  ۵۸ - هور در آتش (۱۳۷۰)

  ۵۹ - آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)

  ۶۰ - ابليس (۱۳۶۹)

  ۶۱ - افسانه آه (۱۳۶۹)

  ۶۲ - بازي بزرگان (۱۳۶۹)

  ۶۳ - پرده آخر (۱۳۶۹)

  ۶۴ - پرواز در نهايت (۱۳۶۹)

  ۶۵ - حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)

  ۶۶ - در مسلخ عشق (۱۳۶۹)

  ۶۷ - راز خنجر (۱۳۶۹)

  ۶۸ - سايه خيال (۱۳۶۹)

  ۶۹ - سكوت (۱۳۶۹)

  ۷۰ - شهر خاكستري (۱۳۶۹)

  ۷۱ - عروس (۱۳۶۹)

  ۷۲ - گربه آوازخوان (۱۳۶۹)

  ۷۳ - مجنون (۱۳۶۹)

  ۷۴ - نوبت عاشقي (۱۳۶۹)

  ۷۵ - آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)

  ۷۶ - آخرين پرواز (۱۳۶۸)

  ۷۷ - اي ايران (۱۳۶۸)

  ۷۸ - باغ سيد (۱۳۶۸)

  ۷۹ - پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)

  ۸۰ - تا مرز ديدار (۱۳۶۸)

  ۸۱ - ريحانه (۱۳۶۸)

  ۸۲ - ارثيه (۱۳۶۷)

  ۸۳ - افق (۱۳۶۷)

  ۸۴ - انسان و اسلحه (۱۳۶۷)

  ۸۵ - ديده بان (۱۳۶۷)

  ۸۶ - سلام سرزمين من (۱۳۶۷)

  ۸۷ - پرستار شب (۱۳۶۶)

  ۸۸ - شرايط عيني (۱۳۶۶)

  ۸۹ - اتاق يك (۱۳۶۵)

  ۹۰ - بي پناه (۱۳۶۵)

  ۹۱ - پرواز در شب (۱۳۶۵)

  ۹۲ - حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)

  ۹۳ - دست نوشته ها (۱۳۶۵)

  ۹۴ - روزهاي انتظار (۱۳۶۵)

  ۹۵ - شبح كژدم (۱۳۶۵)

  ۹۶ - هواي تازه (۱۳۶۵)

  ۹۷ - پدربزرگ (۱۳۶۴)

  ۹۸ - پلاك (۱۳۶۴)

  ۹۹ - تنوره ديو (۱۳۶۴)

  ۱۰۰ - جاده هاي سرد (۱۳۶۴)

  ۱۰۱ - جستجو در شهر (۱۳۶۴)

  ۱۰۲ - خط پايان (۱۳۶۴)

  ۱۰۳ - ماديان (۱۳۶۴)

  ۱۰۴ - آن سفر كرده (۱۳۶۳)

  ۱۰۵ - بي بي چلچله (۱۳۶۳)

  ۱۰۶ - تاتوره (۱۳۶۳)

  ۱۰۷ - زندان دوله تو (۱۳۶۳)

  ۱۰۸ - فرار (۱۳۶۳)

  ۱۰۹ - پرچمدار (۱۳۶۲)

  ۱۱۰ - سردار جنگل (۱۳۶۲)

  ۱۱۱ - كمال الملك (۱۳۶۲)

  ۱۱۲ - ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
   شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • چاپ  : (۶۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - هدف سخت (۱۳۷۷)

  ۲ - آخرين نبرد (۱۳۷۶)

  ۳ - آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)

  ۴ - دنياي وارونه (۱۳۷۶)

  ۵ - سفر شبانه (۱۳۷۶)

  ۶ - شمارش معكوس (۱۳۷۶)

  ۷ - شوك (۱۳۷۵)

  ۸ - عشق گمشده (۱۳۷۵)

  ۹ - عاشقانه (۱۳۷۴)

  ۱۰ - سه مرد عامي (۱۳۷۲)

  ۱۱ - برخورد (۱۳۷۰)

  ۱۲ - نياز (۱۳۷۰)

  ۱۳ - آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)

  ۱۴ - ابليس (۱۳۶۹)

  ۱۵ - افسانه آه (۱۳۶۹)

  ۱۶ - پرده آخر (۱۳۶۹)

  ۱۷ - حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)

  ۱۸ - در مسلخ عشق (۱۳۶۹)

  ۱۹ - سايه خيال (۱۳۶۹)

  ۲۰ - سكوت (۱۳۶۹)

  ۲۱ - شهر خاكستري (۱۳۶۹)

  ۲۲ - عروس (۱۳۶۹)

  ۲۳ - گربه آوازخوان (۱۳۶۹)

  ۲۴ - مجنون (۱۳۶۹)

  ۲۵ - نوبت عاشقي (۱۳۶۹)

  ۲۶ - آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)

  ۲۷ - آخرين پرواز (۱۳۶۸)

  ۲۸ - اي ايران (۱۳۶۸)

  ۲۹ - باغ سيد (۱۳۶۸)

  ۳۰ - پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)

  ۳۱ - تا مرز ديدار (۱۳۶۸)

  ۳۲ - ريحانه (۱۳۶۸)

  ۳۳ - ارثيه (۱۳۶۷)

  ۳۴ - افق (۱۳۶۷)

  ۳۵ - ديده بان (۱۳۶۷)

  ۳۶ - سلام سرزمين من (۱۳۶۷)

  ۳۷ - پرستار شب (۱۳۶۶)

  ۳۸ - شرايط عيني (۱۳۶۶)

  ۳۹ - اتاق يك (۱۳۶۵)

  ۴۰ - بي پناه (۱۳۶۵)

  ۴۱ - پرواز در شب (۱۳۶۵)

  ۴۲ - حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)

  ۴۳ - دست نوشته ها (۱۳۶۵)

  ۴۴ - روزهاي انتظار (۱۳۶۵)

  ۴۵ - شبح كژدم (۱۳۶۵)

  ۴۶ - هواي تازه (۱۳۶۵)

  ۴۷ - پدربزرگ (۱۳۶۴)

  ۴۸ - پلاك (۱۳۶۴)

  ۴۹ - تنوره ديو (۱۳۶۴)

  ۵۰ - جاده هاي سرد (۱۳۶۴)

  ۵۱ - جستجو در شهر (۱۳۶۴)

  ۵۲ - خط پايان (۱۳۶۴)

  ۵۳ - آن سفر كرده (۱۳۶۳)

  ۵۴ - بي بي چلچله (۱۳۶۳)

  ۵۵ - تاتوره (۱۳۶۳)

  ۵۶ - زندان دوله تو (۱۳۶۳)

  ۵۷ - فرار (۱۳۶۳)

  ۵۸ - پرچمدار (۱۳۶۲)

  ۵۹ - سردار جنگل (۱۳۶۲)

  ۶۰ - كمال الملك (۱۳۶۲)

  ۶۱ - ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
   شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • با تشكر از  : (۴۳)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - آتش سبز (۱۳۸۶)

  ۲ - ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)

  ۳ - توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)

  ۴ - رخساره (۱۳۸۰)

  ۵ - آوازخوان (۱۳۷۹)

  ۶ - بچه هاي بد (۱۳۷۹)

  ۷ - راز شب باراني (۱۳۷۹)

  ۸ - دلباخته (۱۳۷۸)

  ۹ - عروس آتش (۱۳۷۸)

  ۱۰ - عينك دودي (۱۳۷۸)

  ۱۱ - بودن يا نبودن (۱۳۷۷)

  ۱۲ - دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)

  ۱۳ - روبان قرمز (۱۳۷۷)

  ۱۴ - سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)

  ۱۵ - شور زندگي (۱۳۷۷)

  ۱۶ - عشق بدون مرز (۱۳۷۷)

  ۱۷ - آن سوي آينه (۱۳۷۶)

  ۱۸ - تنها (۱۳۷۶)

  ۱۹ - جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)

  ۲۰ - خفاش (۱۳۷۶)

  ۲۱ - شبيخون (۱۳۷۶)

  ۲۲ - ابر و آفتاب (۱۳۷۵)

  ۲۳ - بالاتر از خطر (۱۳۷۵)

  ۲۴ - بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)

  ۲۵ - روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)

  ۲۶ - سرعت (۱۳۷۵)

  ۲۷ - قاصدك (۱۳۷۵)

  ۲۸ - لاك پشت (۱۳۷۵)

  ۲۹ - ليلا (۱۳۷۵)

  ۳۰ - مردي شبيه باران (۱۳۷۵)

  ۳۱ - نابخشوده (۱۳۷۵)

  ۳۲ - نامزدي (۱۳۷۵)

  ۳۳ - پدر (۱۳۷۴)

  ۳۴ - تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)

  ۳۵ - سايه به سايه (۱۳۷۴)

  ۳۶ - طالع سعد (۱۳۷۴)

  ۳۷ - عاشقانه (۱۳۷۴)

  ۳۸ - غزال (۱۳۷۴)

  ۳۹ - گارد ويژه (۱۳۷۴)

  ۴۰ - ماه پيشوني (۱۳۷۴)

  ۴۱ - بيقرار (۱۳۷۳)

  ۴۲ - از كرخه تا راين (۱۳۷۱)

  ۴۳ - پرچمدار (۱۳۶۲)
   شناسنامه شغلی :   محصول   تدوين   استوديو ضبط موسيقي   صداگذار   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • امور فني  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - سگ كشي (۱۳۷۹) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com