سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

شناسنامه شغلی :   تهيه كننده  / محصول  / ضبط موسيقي  / صداگذاري و ميكس  / دوبلاژ  / امور صدا  / استوديو صدا  / امور صدا و لابراتوار  / امور فني صدا  / لابراتوار  / چاپ  / ظهور  / تروكاژ  / تيتراژ  / با تشكر از  / امور فني  
 شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • تهيه كننده  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - ساده لوح (۱۳۷۰)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • محصول  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - مسافران (۱۳۷۰)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • ضبط موسيقي  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - كوسه جنوب (۱۳۵۶)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • صداگذاري و ميكس  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • دوبلاژ  : (۴)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - دوران سربي (۱۳۶۷)

  ۲ - طپش (۱۳۶۷)

  ۳ - دزد و نويسنده (۱۳۶۵)

  ۴ - معما (۱۳۶۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • امور صدا  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - مرد باراني (۱۳۷۸)

  ۲ - به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • استوديو صدا  : (۷)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)

  ۲ - ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)

  ۳ - ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)

  ۴ - دوران سربي (۱۳۶۷)

  ۵ - طپش (۱۳۶۷)

  ۶ - دزد و نويسنده (۱۳۶۵)

  ۷ - معما (۱۳۶۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • امور صدا و لابراتوار  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - رقص با رويا (۱۳۷۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • امور فني صدا  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - سفر عشق (۱۳۶۷)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • لابراتوار  : (۳۷۶)  مورد
  ( ۱۳۹۰ ) ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ ) ( ۱۳۴۰ )

  ۱ - همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)

  ۲ - گشت ارشاد (۱۳۹۰)

  ۳ - يك عاشقانه ساده (۱۳۹۰)

  ۴ - آقا يوسف (۱۳۸۹)

  ۵ - اينجا بدون من (۱۳۸۹)

  ۶ - در امتداد شهر (۱۳۸۹)

  ۷ - سعادت آباد (۱۳۸۹)

  ۸ - مرهم (۱۳۸۹)

  ۹ - بعد از ظهر سگي (۱۳۸۸)

  ۱۰ - ندارها (۱۳۸۸)

  ۱۱ - يه حبه قند (۱۳۸۸)

  ۱۲ - برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)

  ۱۳ - به هدف شليك كن (۱۳۸۷)

  ۱۴ - نطفه شوم (۱۳۸۷)

  ۱۵ - جعبه موسيقي (۱۳۸۶)

  ۱۶ - ديوار (۱۳۸۶)

  ۱۷ - صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)

  ۱۸ - كنعان (۱۳۸۶)

  ۱۹ - آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)

  ۲۰ - پسران آجري (۱۳۸۵)

  ۲۱ - حس پنهان (۱۳۸۵)

  ۲۲ - گرگ و ميش (۱۳۸۵)

  ۲۳ - پابرهنه در بهشت (۱۳۸۴)

  ۲۴ - پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)

  ۲۵ - زمستان است (۱۳۸۴)

  ۲۶ - زير درخت هلو (۱۳۸۴)

  ۲۷ - آلبوم (۱۳۸۳)

  ۲۸ - پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)

  ۲۹ - خوابگاه دختران (۱۳۸۳)

  ۳۰ - خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)

  ۳۱ - من بن لادن نيستم (۱۳۸۳)

  ۳۲ - اشك سرما (۱۳۸۲)

  ۳۳ - بر بوم زمان (اپيزود اول) (۱۳۸۲)

  ۳۴ - بر بوم زمان (اپيزود دوم) (۱۳۸۲)

  ۳۵ - بر بوم زمان (اپيزود سوم) (۱۳۸۲)

  ۳۶ - بله برون (۱۳۸۲)

  ۳۷ - پنج عصر (۱۳۸۲)

  ۳۸ - چند تار مو (۱۳۸۲)

  ۳۹ - خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)

  ۴۰ - خداحافظ رفيق (اپيزود دوم، يك لحظه رنگين كمان) (۱۳۸۲)

  ۴۱ - خداحافظ رفيق (اپيزود سوم، گل شيشه اي) (۱۳۸۲)

  ۴۲ - خواب تلخ (۱۳۸۲)

  ۴۳ - خواب خاك (۱۳۸۲)

  ۴۴ - شمعي در باد (۱۳۸۲)

  ۴۵ - صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)

  ۴۶ - مارمولك (۱۳۸۲)

  ۴۷ - نامه ها (۱۳۸۲)

  ۴۸ - هم نفس (۱۳۸۲)

  ۴۹ - و باز هم عشق (۱۳۸۲)

  ۵۰ - آبادان (۱۳۸۱)

  ۵۱ - اين زن حرف نمي زند (۱۳۸۱)

  ۵۲ - اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)

  ۵۳ - پروانه ها بدرقه مي كنند (۱۳۸۱)

  ۵۴ - پسران مهتاب (ارتشي در تاريكي) (۱۳۸۱)

  ۵۵ - تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)

  ۵۶ - دختري در قفس (۱۳۸۱)

  ۵۷ - ستاره هاي سربي (۱۳۸۱)

  ۵۸ - عروس خوش قدم (۱۳۸۱)

  ۵۹ - اتانازي (۱۳۸۰)

  ۶۰ - امتحان (۱۳۸۰)

  ۶۱ - دخيل (۱۳۸۰)

  ۶۲ - دنيا (۱۳۸۰)

  ۶۳ - سفر به فردا (۱۳۸۰)

  ۶۴ - شب برهنه (۱۳۸۰)

  ۶۵ - شب يلدا (۱۳۸۰)

  ۶۶ - عروس رومشكان (۱۳۸۰)

  ۶۷ - عيسي مي آيد (۱۳۸۰)

  ۶۸ - غزل (۱۳۸۰)

  ۶۹ - مرباي شيرين (۱۳۸۰)

  ۷۰ - نيمه پنهان (۱۳۸۰)

  ۷۱ - آوازخوان (۱۳۷۹)

  ۷۲ - از صميم قلب (۱۳۷۹)

  ۷۳ - باران (۱۳۷۹)

  ۷۴ - بچه هاي بد (۱۳۷۹)

  ۷۵ - بهشت از آن تو (۱۳۷۹)

  ۷۶ - پر پرواز (۱۳۷۹)

  ۷۷ - دختري بنام تندر (۱۳۷۹)

  ۷۸ - راز شب باراني (۱۳۷۹)

  ۷۹ - روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)

  ۸۰ - زير پوست شهر (۱۳۷۹)

  ۸۱ - زير نور ماه (۱۳۷۹)

  ۸۲ - سفر قندهار (۱۳۷۹)

  ۸۳ - سگ كشي (۱۳۷۹)

  ۸۴ - شهرت (۱۳۷۹)

  ۸۵ - قطعه ناتمام (۱۳۷۹)

  ۸۶ - ماني و ندا (۱۳۷۹)

  ۸۷ - مريم مقدس (۱۳۷۹)

  ۸۸ - مسافر ري (۱۳۷۹)

  ۸۹ - هفت پرده (۱۳۷۹)

  ۹۰ - يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)

  ۹۱ - آسمان پرستاره (۱۳۷۸)

  ۹۲ - بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)

  ۹۳ - بيگانگان (۱۳۷۸)

  ۹۴ - تخته سياه (۱۳۷۸)

  ۹۵ - تو را دوست دارم (۱۳۷۸)

  ۹۶ - چريكه هورام (۱۳۷۸)

  ۹۷ - دارا و ندار (۱۳۷۸)

  ۹۸ - دختران انتظار (۱۳۷۸)

  ۹۹ - دستهاي آلوده (۱۳۷۸)

  ۱۰۰ - رنجر (۱۳۷۸)

  ۱۰۱ - سهراب (۱۳۷۸)

  ۱۰۲ - شراره (۱۳۷۸)

  ۱۰۳ - شيرهاي جوان (۱۳۷۸)

  ۱۰۴ - عشق شيشه اي (۱۳۷۸)

  ۱۰۵ - كودك و سرباز (۱۳۷۸)

  ۱۰۶ - متولد ماه مهر (۱۳۷۸)

  ۱۰۷ - مثلث آبي (۱۳۷۸)

  ۱۰۸ - مرد باراني (۱۳۷۸)

  ۱۰۹ - ميكس (۱۳۷۸)

  ۱۱۰ - نسل سوخته (۱۳۷۸)

  ۱۱۱ - بلوغ (۱۳۷۷)

  ۱۱۲ - بودن يا نبودن (۱۳۷۷)

  ۱۱۳ - جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)

  ۱۱۴ - جواني (۱۳۷۷)

  ۱۱۵ - چشم عقاب (۱۳۷۷)

  ۱۱۶ - داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)

  ۱۱۷ - داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)

  ۱۱۸ - دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)

  ۱۱۹ - دو زن (۱۳۷۷)

  ۱۲۰ - روبان قرمز (۱۳۷۷)

  ۱۲۱ - سكوت (۱۳۷۷)

  ۱۲۲ - سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)

  ۱۲۳ - شهر زنان (۱۳۷۷)

  ۱۲۴ - طوطيا (۱۳۷۷)

  ۱۲۵ - عشق بدون مرز (۱۳۷۷)

  ۱۲۶ - عشق كافي نيست (۱۳۷۷)

  ۱۲۷ - قرمز (۱۳۷۷)

  ۱۲۸ - قصه هاي كيش(اپيزود اول، كشتي يوناني) (۱۳۷۷)

  ۱۲۹ - قصه هاي كيش(اپيزود دوم،سفارش) (۱۳۷۷)

  ۱۳۰ - قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)

  ۱۳۱ - كمكم كن (۱۳۷۷)

  ۱۳۲ - محبوبه (۱۳۷۷)

  ۱۳۳ - بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)

  ۱۳۴ - پنجه در خاك (۱۳۷۶)

  ۱۳۵ - تولد يك پروانه (۱۳۷۶)

  ۱۳۶ - جان سخت (۱۳۷۶)

  ۱۳۷ - جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)

  ۱۳۸ - حماسه 2519 (۱۳۷۶)

  ۱۳۹ - خلبان (۱۳۷۶)

  ۱۴۰ - درخت گلابي (۱۳۷۶)

  ۱۴۱ - رواني (۱۳۷۶)

  ۱۴۲ - روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)

  ۱۴۳ - زندگي (۱۳۷۶)

  ۱۴۴ - ساحره (۱۳۷۶)

  ۱۴۵ - ساراي (۱۳۷۶)

  ۱۴۶ - سيب (۱۳۷۶)

  ۱۴۷ - سينما سينماست (۱۳۷۶)

  ۱۴۸ - شاهرگ (۱۳۷۶)

  ۱۴۹ - شبيخون (۱۳۷۶)

  ۱۵۰ - مرد عوضي (۱۳۷۶)

  ۱۵۱ - ياغي (۱۳۷۶)

  ۱۵۲ - ابر و آفتاب (۱۳۷۵)

  ۱۵۳ - بالاتر از خطر (۱۳۷۵)

  ۱۵۴ - جوانمرد (۱۳۷۵)

  ۱۵۵ - حرفه اي (۱۳۷۵)

  ۱۵۶ - فرار از جهنم (۱۳۷۵)

  ۱۵۷ - لاك پشت (۱۳۷۵)

  ۱۵۸ - ليلا (۱۳۷۵)

  ۱۵۹ - متهم (۱۳۷۵)

  ۱۶۰ - معجزه خنده (۱۳۷۵)

  ۱۶۱ - نامزدي (۱۳۷۵)

  ۱۶۲ - اعاده امنيت (۱۳۷۴)

  ۱۶۳ - بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)

  ۱۶۴ - تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)

  ۱۶۵ - تعقيب (۱۳۷۴)

  ۱۶۶ - چهره (۱۳۷۴)

  ۱۶۷ - سفر پرماجرا (۱۳۷۴)

  ۱۶۸ - طالع سعد (۱۳۷۴)

  ۱۶۹ - فاتح (۱۳۷۴)

  ۱۷۰ - قانون (۱۳۷۴)

  ۱۷۱ - گارد ويژه (۱۳۷۴)

  ۱۷۲ - گبه (۱۳۷۴)

  ۱۷۳ - مرد آفتابي (۱۳۷۴)

  ۱۷۴ - نون و گلدون (۱۳۷۴)

  ۱۷۵ - هفت گذرگاه (۱۳۷۴)

  ۱۷۶ - آدم برفي (۱۳۷۳)

  ۱۷۷ - آقاي شانس (۱۳۷۳)

  ۱۷۸ - اشك و لبخند (۱۳۷۳)

  ۱۷۹ - الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)

  ۱۸۰ - بيقرار (۱۳۷۳)

  ۱۸۱ - حمله به اچ3 (۱۳۷۳)

  ۱۸۲ - ديدار (۱۳۷۳)

  ۱۸۳ - آخرين خون (۱۳۷۲)

  ۱۸۴ - آخرين شناسايي (۱۳۷۲)

  ۱۸۵ - آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)

  ۱۸۶ - بدل (۱۳۷۲)

  ۱۸۷ - بي تو هرگز (۱۳۷۲)

  ۱۸۸ - پرتگاه (۱۳۷۲)

  ۱۸۹ - جاده عشق (۱۳۷۲)

  ۱۹۰ - جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)

  ۱۹۱ - چشم شيطان (۱۳۷۲)

  ۱۹۲ - دمرل (۱۳۷۲)

  ۱۹۳ - راننده سفير (۱۳۷۲)

  ۱۹۴ - روز فرشته (۱۳۷۲)

  ۱۹۵ - زينت (۱۳۷۲)

  ۱۹۶ - شاهين طلايي (۱۳۷۲)

  ۱۹۷ - ضربه آخر (۱۳۷۲)

  ۱۹۸ - من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)

  ۱۹۹ - ياران (۱۳۷۲)

  ۲۰۰ - آباداني ها (۱۳۷۱)

  ۲۰۱ - از كرخه تا راين (۱۳۷۱)

  ۲۰۲ - افعي (۱۳۷۱)

  ۲۰۳ - بازيچه (۱۳۷۱)

  ۲۰۴ - بندر مه آلود (۱۳۷۱)

  ۲۰۵ - بهشت باران (۱۳۷۱)

  ۲۰۶ - پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)

  ۲۰۷ - تابع قانون (۱۳۷۱)

  ۲۰۸ - تماس شيطاني (۱۳۷۱)

  ۲۰۹ - تيك تاك (۱۳۷۱)

  ۲۱۰ - چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)

  ۲۱۱ - حماسه مجنون (۱۳۷۱)

  ۲۱۲ - حمله خرچنگها (۱۳۷۱)

  ۲۱۳ - خسوف (۱۳۷۱)

  ۲۱۴ - خوش خيال (۱۳۷۱)

  ۲۱۵ - دايان باخ (۱۳۷۱)

  ۲۱۶ - دو روي سكه (۱۳۷۱)

  ۲۱۷ - سارا (۱۳۷۱)

  ۲۱۸ - سوء ظن (۱۳۷۱)

  ۲۱۹ - شعله هاي خشم (۱۳۷۱)

  ۲۲۰ - شكوه بازگشت (۱۳۷۱)

  ۲۲۱ - طعمه (۱۳۷۱)

  ۲۲۲ - عيالوار (۱۳۷۱)

  ۲۲۳ - قافله (۱۳۷۱)

  ۲۲۴ - مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)

  ۲۲۵ - مجسمه (۱۳۷۱)

  ۲۲۶ - مرد ناتمام (۱۳۷۱)

  ۲۲۷ - مريم و مي تيل (۱۳۷۱)

  ۲۲۸ - مستاجر (۱۳۷۱)

  ۲۲۹ - هنرپيشه (۱۳۷۱)

  ۲۳۰ - يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)

  ۲۳۱ - آقاي بخشدار (۱۳۷۰)

  ۲۳۲ - آواز تهران (۱۳۷۰)

  ۲۳۳ - اتل متل توتوله (۱۳۷۰)

  ۲۳۴ - افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)

  ۲۳۵ - اوينار (۱۳۷۰)

  ۲۳۶ - بدوك (۱۳۷۰)

  ۲۳۷ - بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)

  ۲۳۸ - پرنده آهنين (۱۳۷۰)

  ۲۳۹ - تبعيدي ها (۱۳۷۰)

  ۲۴۰ - جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)

  ۲۴۱ - حسنك (۱۳۷۰)

  ۲۴۲ - خانه خلوت (۱۳۷۰)

  ۲۴۳ - خانواده كوچك ما (۱۳۷۰)

  ۲۴۴ - دلشدگان (۱۳۷۰)

  ۲۴۵ - دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)

  ۲۴۶ - دو نيمه سيب (۱۳۷۰)

  ۲۴۷ - دو همسفر (۱۳۷۰)

  ۲۴۸ - ديدار در استانبول (۱۳۷۰)

  ۲۴۹ - راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)

  ۲۵۰ - راه و بيراه (۱۳۷۰)

  ۲۵۱ - ردپاي گرگ (۱۳۷۰)

  ۲۵۲ - زندگي و ديگر هيچ (۱۳۷۰)

  ۲۵۳ - ساده لوح (۱۳۷۰)

  ۲۵۴ - سالهاي جواني (۱۳۷۰)

  ۲۵۵ - شانس زندگي (۱۳۷۰)

  ۲۵۶ - شتابزده (۱۳۷۰)

  ۲۵۷ - شقايق (۱۳۷۰)

  ۲۵۸ - عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)

  ۲۵۹ - قرباني (۱۳۷۰)

  ۲۶۰ - قرق (۱۳۷۰)

  ۲۶۱ - قهرمان (۱۳۷۰)

  ۲۶۲ - گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)

  ۲۶۳ - گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)

  ۲۶۴ - مسافران (۱۳۷۰)

  ۲۶۵ - موتو (۱۳۷۰)

  ۲۶۶ - نرگس (۱۳۷۰)

  ۲۶۷ - وصل نيكان (۱۳۷۰)

  ۲۶۸ - يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)

  ۲۶۹ - آواي دريا (۱۳۶۹)

  ۲۷۰ - بازگشت قهرمان (۱۳۶۹)

  ۲۷۱ - جدال بزرگ (۱۳۶۹)

  ۲۷۲ - چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)

  ۲۷۳ - خون بس (۱۳۶۹)

  ۲۷۴ - در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)

  ۲۷۵ - دريا براي تو (۱۳۶۹)

  ۲۷۶ - رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)

  ۲۷۷ - سفر جادويي (۱۳۶۹)

  ۲۷۸ - علي و غول جنگل (۱۳۶۹)

  ۲۷۹ - فرماندار (۱۳۶۹)

  ۲۸۰ - گروهبان (۱۳۶۹)

  ۲۸۱ - ملك خاتون (۱۳۶۹)

  ۲۸۲ - مهاجران (۱۳۶۹)

  ۲۸۳ - آخرين مهلت (۱۳۶۸)

  ۲۸۴ - اُ - منفي (۱۳۶۸)

  ۲۸۵ - جستجوگر (۱۳۶۸)

  ۲۸۶ - خواستگاري (۱۳۶۸)

  ۲۸۷ - دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)

  ۲۸۸ - دخترم سحر (۱۳۶۸)

  ۲۸۹ - دزد عروسك ها (۱۳۶۸)

  ۲۹۰ - دندان مار (۱۳۶۸)

  ۲۹۱ - دو سرنوشت (۱۳۶۸)

  ۲۹۲ - رانده شده (۱۳۶۸)

  ۲۹۳ - زمان از دست رفته (۱۳۶۸)

  ۲۹۴ - زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)

  ۲۹۵ - ساوالان (۱۳۶۸)

  ۲۹۶ - شب بيست و نهم (۱۳۶۸)

  ۲۹۷ - شكار خاموش (۱۳۶۸)

  ۲۹۸ - فاني (۱۳۶۸)

  ۲۹۹ - گل سرخ (۱۳۶۸)

  ۳۰۰ - مادر (۱۳۶۸)

  ۳۰۱ - وسوسه (۱۳۶۸)

  ۳۰۲ - آخرين لحظه (۱۳۶۷)

  ۳۰۳ - تا غروب (۱۳۶۷)

  ۳۰۴ - در مسير تندباد (۱۳۶۷)

  ۳۰۵ - دوران سربي (۱۳۶۷)

  ۳۰۶ - روز باشكوه (۱۳۶۷)

  ۳۰۷ - زرد قناري (۱۳۶۷)

  ۳۰۸ - سفر عشق (۱۳۶۷)

  ۳۰۹ - طپش (۱۳۶۷)

  ۳۱۰ - گراند سينما (۱۳۶۷)

  ۳۱۱ - نار و ني (۱۳۶۷)

  ۳۱۲ - بهار در پاييز (۱۳۶۶)

  ۳۱۳ - پرنده كوچك خوشبختي (۱۳۶۶)

  ۳۱۴ - جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)

  ۳۱۵ - جميل (۱۳۶۶)

  ۳۱۶ - جنگلبان (۱۳۶۶)

  ۳۱۷ - خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)

  ۳۱۸ - خبرچين (۱۳۶۶)

  ۳۱۹ - در انتظار شيطان (۱۳۶۶)

  ۳۲۰ - سازمان 4 (۱۳۶۶)

  ۳۲۱ - سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)

  ۳۲۲ - شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)

  ۳۲۳ - شكوه زندگي (۱۳۶۶)

  ۳۲۴ - شيرك (۱۳۶۶)

  ۳۲۵ - كاني مانگا (۱۳۶۶)

  ۳۲۶ - كمينگاه (۱۳۶۶)

  ۳۲۷ - گل مريم (۱۳۶۶)

  ۳۲۸ - مار (۱۳۶۶)

  ۳۲۹ - محكومين (۱۳۶۶)

  ۳۳۰ - مسافران مهتاب (۱۳۶۶)

  ۳۳۱ - اجاره نشين ها (۱۳۶۵)

  ۳۳۲ - دزد و نويسنده (۱۳۶۵)

  ۳۳۳ - سراب (۱۳۶۵)

  ۳۳۴ - كنار بركه ها (۱۳۶۵)

  ۳۳۵ - معما (۱۳۶۵)

  ۳۳۶ - ملاقات (۱۳۶۵)

  ۳۳۷ - ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)

  ۳۳۸ - ناخداخورشيد (۱۳۶۵)

  ۳۳۹ - وكيل اول (۱۳۶۵)

  ۳۴۰ - تشريفات (۱۳۶۴)

  ۳۴۱ - جدال (۱۳۶۴)

  ۳۴۲ - سمندر (۱۳۶۴)

  ۳۴۳ - كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)

  ۳۴۴ - مردي كه موش شد (۱۳۶۴)

  ۳۴۵ - آشيانه مهر (۱۳۶۳)

  ۳۴۶ - جنجال بزرگ (۱۳۶۳)

  ۳۴۷ - سياه راه (۱۳۶۳)

  ۳۴۸ - شب مكافات (۱۳۶۳)

  ۳۴۹ - صاعقه (۱۳۶۳)

  ۳۵۰ - طائل (۱۳۶۳)

  ۳۵۱ - مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)

  ۳۵۲ - خانه عنكبوت (۱۳۶۲)

  ۳۵۳ - مرگ سفيد (۱۳۶۲)

  ۳۵۴ - آقاي هيروگليف (۱۳۵۹)

  ۳۵۵ - گفت هرسه نفرشان (۱۳۵۹)

  ۳۵۶ - زنده باد..... (۱۳۵۸)

  ۳۵۷ - اين گروه محكومين (۱۳۵۶)

  ۳۵۸ - باغ سنگي (۱۳۵۵)

  ۳۵۹ - ميراث (۱۳۵۵)

  ۳۶۰ - خشم و خون (۱۳۵۳)

  ۳۶۱ - غبار نشينها (۱۳۵۳)

  ۳۶۲ - غريبه و مه (۱۳۵۳)

  ۳۶۳ - مسافر (۱۳۵۳)

  ۳۶۴ - خورشيد در مرداب (۱۳۵۲)

  ۳۶۵ - خيالاتي (۱۳۵۲)

  ۳۶۶ - عيالوار (۱۳۵۲)

  ۳۶۷ - قصه ماهان (۱۳۵۲)

  ۳۶۸ - مغولها (۱۳۵۲)

  ۳۶۹ - هفت دلاور (۱۳۵۲)

  ۳۷۰ - آخرين نبرد (۱۳۵۱)

  ۳۷۱ - ستارخان (۱۳۵۱)

  ۳۷۲ - صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱)

  ۳۷۳ - كلبه اي آنسوي رودخانه (۱۳۵۰)

  ۳۷۴ - تجاوز (۱۳۴۹)

  ۳۷۵ - قصر زرين (۱۳۴۸)

  ۳۷۶ - بهرام شيردل (۱۳۴۷)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • چاپ  : (۱۳۷)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ ) ( ۱۳۴۰ )

  ۱ - شاخه گلي براي عروس (۱۳۸۳)

  ۲ - روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)

  ۳ - سگ كشي (۱۳۷۹)

  ۴ - شيفته (۱۳۷۹)

  ۵ - يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)

  ۶ - آسمان پرستاره (۱۳۷۸)

  ۷ - بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)

  ۸ - تخته سياه (۱۳۷۸)

  ۹ - چريكه هورام (۱۳۷۸)

  ۱۰ - دختران انتظار (۱۳۷۸)

  ۱۱ - دستهاي آلوده (۱۳۷۸)

  ۱۲ - رنجر (۱۳۷۸)

  ۱۳ - عشق شيشه اي (۱۳۷۸)

  ۱۴ - متولد ماه مهر (۱۳۷۸)

  ۱۵ - بلوغ (۱۳۷۷)

  ۱۶ - داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)

  ۱۷ - سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)

  ۱۸ - قصه هاي كيش(اپيزود اول، كشتي يوناني) (۱۳۷۷)

  ۱۹ - قصه هاي كيش(اپيزود دوم،سفارش) (۱۳۷۷)

  ۲۰ - قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)

  ۲۱ - كمكم كن (۱۳۷۷)

  ۲۲ - حماسه 2519 (۱۳۷۶)

  ۲۳ - خلبان (۱۳۷۶)

  ۲۴ - زندگي (۱۳۷۶)

  ۲۵ - شاهرگ (۱۳۷۶)

  ۲۶ - ياغي (۱۳۷۶)

  ۲۷ - گارد ويژه (۱۳۷۴)

  ۲۸ - هفت گذرگاه (۱۳۷۴)

  ۲۹ - آقاي شانس (۱۳۷۳)

  ۳۰ - اشك و لبخند (۱۳۷۳)

  ۳۱ - دايان باخ (۱۳۷۱)

  ۳۲ - هنرپيشه (۱۳۷۱)

  ۳۳ - بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)

  ۳۴ - سالهاي جواني (۱۳۷۰)

  ۳۵ - شتابزده (۱۳۷۰)

  ۳۶ - قرق (۱۳۷۰)

  ۳۷ - گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)

  ۳۸ - موتو (۱۳۷۰)

  ۳۹ - آواي دريا (۱۳۶۹)

  ۴۰ - بازگشت قهرمان (۱۳۶۹)

  ۴۱ - جدال بزرگ (۱۳۶۹)

  ۴۲ - چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)

  ۴۳ - در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)

  ۴۴ - رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)

  ۴۵ - سفر جادويي (۱۳۶۹)

  ۴۶ - علي و غول جنگل (۱۳۶۹)

  ۴۷ - فرماندار (۱۳۶۹)

  ۴۸ - گروهبان (۱۳۶۹)

  ۴۹ - ملك خاتون (۱۳۶۹)

  ۵۰ - آخرين مهلت (۱۳۶۸)

  ۵۱ - اُ - منفي (۱۳۶۸)

  ۵۲ - جستجوگر (۱۳۶۸)

  ۵۳ - خواستگاري (۱۳۶۸)

  ۵۴ - دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)

  ۵۵ - دخترم سحر (۱۳۶۸)

  ۵۶ - دزد عروسك ها (۱۳۶۸)

  ۵۷ - دندان مار (۱۳۶۸)

  ۵۸ - دو سرنوشت (۱۳۶۸)

  ۵۹ - رانده شده (۱۳۶۸)

  ۶۰ - زمان از دست رفته (۱۳۶۸)

  ۶۱ - زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)

  ۶۲ - ساوالان (۱۳۶۸)

  ۶۳ - شب بيست و نهم (۱۳۶۸)

  ۶۴ - شكار خاموش (۱۳۶۸)

  ۶۵ - فاني (۱۳۶۸)

  ۶۶ - گل سرخ (۱۳۶۸)

  ۶۷ - مادر (۱۳۶۸)

  ۶۸ - وسوسه (۱۳۶۸)

  ۶۹ - آخرين لحظه (۱۳۶۷)

  ۷۰ - تا غروب (۱۳۶۷)

  ۷۱ - در مسير تندباد (۱۳۶۷)

  ۷۲ - دوران سربي (۱۳۶۷)

  ۷۳ - روز باشكوه (۱۳۶۷)

  ۷۴ - زرد قناري (۱۳۶۷)

  ۷۵ - سفر عشق (۱۳۶۷)

  ۷۶ - طپش (۱۳۶۷)

  ۷۷ - گراند سينما (۱۳۶۷)

  ۷۸ - نار و ني (۱۳۶۷)

  ۷۹ - بهار در پاييز (۱۳۶۶)

  ۸۰ - پرنده كوچك خوشبختي (۱۳۶۶)

  ۸۱ - جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)

  ۸۲ - جميل (۱۳۶۶)

  ۸۳ - جنگلبان (۱۳۶۶)

  ۸۴ - خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)

  ۸۵ - خبرچين (۱۳۶۶)

  ۸۶ - در انتظار شيطان (۱۳۶۶)

  ۸۷ - سازمان 4 (۱۳۶۶)

  ۸۸ - سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)

  ۸۹ - شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)

  ۹۰ - شكوه زندگي (۱۳۶۶)

  ۹۱ - شيرك (۱۳۶۶)

  ۹۲ - كاني مانگا (۱۳۶۶)

  ۹۳ - كمينگاه (۱۳۶۶)

  ۹۴ - گل مريم (۱۳۶۶)

  ۹۵ - محكومين (۱۳۶۶)

  ۹۶ - اجاره نشين ها (۱۳۶۵)

  ۹۷ - دزد و نويسنده (۱۳۶۵)

  ۹۸ - سراب (۱۳۶۵)

  ۹۹ - كنار بركه ها (۱۳۶۵)

  ۱۰۰ - ملاقات (۱۳۶۵)

  ۱۰۱ - ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)

  ۱۰۲ - ناخداخورشيد (۱۳۶۵)

  ۱۰۳ - وكيل اول (۱۳۶۵)

  ۱۰۴ - تشريفات (۱۳۶۴)

  ۱۰۵ - جدال (۱۳۶۴)

  ۱۰۶ - سمندر (۱۳۶۴)

  ۱۰۷ - كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)

  ۱۰۸ - مردي كه موش شد (۱۳۶۴)

  ۱۰۹ - جنجال بزرگ (۱۳۶۳)

  ۱۱۰ - سياه راه (۱۳۶۳)

  ۱۱۱ - شب مكافات (۱۳۶۳)

  ۱۱۲ - صاعقه (۱۳۶۳)

  ۱۱۳ - طائل (۱۳۶۳)

  ۱۱۴ - مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)

  ۱۱۵ - خانه عنكبوت (۱۳۶۲)

  ۱۱۶ - مرگ سفيد (۱۳۶۲)

  ۱۱۷ - آقاي هيروگليف (۱۳۵۹)

  ۱۱۸ - گفت هرسه نفرشان (۱۳۵۹)

  ۱۱۹ - زنده باد..... (۱۳۵۸)

  ۱۲۰ - اين گروه محكومين (۱۳۵۶)

  ۱۲۱ - باغ سنگي (۱۳۵۵)

  ۱۲۲ - خشم و خون (۱۳۵۳)

  ۱۲۳ - غريبه و مه (۱۳۵۳)

  ۱۲۴ - مسافر (۱۳۵۳)

  ۱۲۵ - خورشيد در مرداب (۱۳۵۲)

  ۱۲۶ - خيالاتي (۱۳۵۲)

  ۱۲۷ - عيالوار (۱۳۵۲)

  ۱۲۸ - قصه ماهان (۱۳۵۲)

  ۱۲۹ - مغولها (۱۳۵۲)

  ۱۳۰ - هفت دلاور (۱۳۵۲)

  ۱۳۱ - آخرين نبرد (۱۳۵۱)

  ۱۳۲ - ستارخان (۱۳۵۱)

  ۱۳۳ - صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱)

  ۱۳۴ - كلبه اي آنسوي رودخانه (۱۳۵۰)

  ۱۳۵ - تجاوز (۱۳۴۹)

  ۱۳۶ - قصر زرين (۱۳۴۸)

  ۱۳۷ - بهرام شيردل (۱۳۴۷)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • ظهور  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - سگ كشي (۱۳۷۹)

  ۲ - شيفته (۱۳۷۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • تروكاژ  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - رنگ خدا (۱۳۷۶)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • تيتراژ  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - دوشيزه (۱۳۸۱)

  ۲ - رنگ خدا (۱۳۷۶)

  ۳ - خاتون (۱۳۵۶)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • با تشكر از  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - شب برهنه (۱۳۸۰)

  ۲ - بازيچه (۱۳۷۱)

  ۳ - چريكه تارا (۱۳۵۷)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   ضبط موسيقي   صداگذاري و ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   تروكاژ   تيتراژ   با تشكر از   امور فني  
 • امور فني  : (۴)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)

  ۲ - شيفته (۱۳۷۹)

  ۳ - بازيگر (۱۳۷۷)

  ۴ - صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com