سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

شناسنامه شغلی :   تهيه كننده  / با مشاركت  / با همكاري  / مجري طرح  / سرمايه گذار  / شركاي توليد  / محصول  / پشتيباني توليد  / تدوين  / دستيار تدوين  / دوبلاژ  / استوديو صدا  / لابراتوار  / با تشكر از  / پشتيباني فني  / امور فني  
 شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • تهيه كننده  : (۲۶)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - نخودي (۱۳۸۸)

  ۲ - كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)

  ۳ - ساكنين سرزمين سكوت (۱۳۸۲)

  ۴ - اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)

  ۵ - ستاره هاي سربي (۱۳۸۱)

  ۶ - آواي جبرئيل (۱۳۸۰)

  ۷ - راه بهشت (۱۳۸۰)

  ۸ - علي و دني (۱۳۷۹)

  ۹ - بودن يا نبودن (۱۳۷۷)

  ۱۰ - جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)

  ۱۱ - عشق + 2 (۱۳۷۷)

  ۱۲ - آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)

  ۱۳ - درخت گلابي (۱۳۷۶)

  ۱۴ - شمارش معكوس (۱۳۷۶)

  ۱۵ - سرزمين خورشيد (۱۳۷۵)

  ۱۶ - عشق گمشده (۱۳۷۵)

  ۱۷ - فصل پنجم (۱۳۷۵)

  ۱۸ - ليلي با من است (۱۳۷۴)

  ۱۹ - زمين آسماني (۱۳۷۳)

  ۲۰ - بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)

  ۲۱ - پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)

  ۲۲ - جاي امن (۱۳۷۲)

  ۲۳ - سجاده آتش (۱۳۷۲)

  ۲۴ - كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)

  ۲۵ - هبوط (۱۳۷۲)

  ۲۶ - دوران سربي (۱۳۶۷)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • با مشاركت  : (۱۶)  مورد
  ( ۱۴۰۰ ) ( ۱۳۹۰ )

  ۱ - بدون قرار قبلي (۱۴۰۰)

  ۲ - دسته دختران (۱۴۰۰)

  ۳ - شادروان (۱۴۰۰)

  ۴ - لايه هاي دروغ (۱۴۰۰)

  ۵ - نگهبان شب (۱۴۰۰)

  ۶ - رمانتيسم عماد و طوبا (۱۳۹۹)

  ۷ - زالاوا (۱۳۹۹)

  ۸ - گيج گاه (۱۳۹۹)

  ۹ - يدو (۱۳۹۹)

  ۱۰ - تي تي (۱۳۹۸)

  ۱۱ - ضربه فني (۱۳۹۷)

  ۱۲ - غلامرضا تختي (۱۳۹۷)

  ۱۳ - سرو زير آب (۱۳۹۶)

  ۱۴ - ماجراي نيمروز (۱۳۹۵)

  ۱۵ - اين سيب هم براي تو (۱۳۹۳)

  ۱۶ - تگرگ و آفتاب (۱۳۹۳)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • با همكاري  : (۱۳)  مورد
  ( ۱۳۹۰ ) ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - چ (۱۳۹۲)

  ۲ - نيكان و بچه غول (۱۳۹۱)

  ۳ - اينجا شهر ديگري است (۱۳۹۰)

  ۴ - روييدن در باد (۱۳۹۰)

  ۵ - ديو و دلبر (۱۳۸۹)

  ۶ - پرواز مرغابي ها (۱۳۸۸)

  ۷ - بيداري (۱۳۸۷)

  ۸ - كيميا و خاك (۱۳۸۷)

  ۹ - قفل ساز (۱۳۸۵)

  ۱۰ - روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)

  ۱۱ - جان سخت (۱۳۷۶)

  ۱۲ - كوچه پائيز (۱۳۷۶)

  ۱۳ - سرعت (۱۳۷۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • مجري طرح  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - سمفوني تهران (۱۳۷۳)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • سرمايه گذار  : (۷)  مورد
  ( ۱۴۰۰ ) ( ۱۳۹۰ ) ( ۱۳۸۰ )

  ۱ - ميرو (۱۴۰۲)

  ۲ - همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)

  ۳ - نفوذي (۱۳۸۷)

  ۴ - آتش سبز (۱۳۸۶)

  ۵ - دستهاي خالي (۱۳۸۵)

  ۶ - كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)

  ۷ - روز كارنامه (۱۳۸۱)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • شركاي توليد  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - گوشواره (۱۳۸۵)

  ۲ - عشق + 2 (۱۳۷۷)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • محصول  : (۶۳)  مورد
  ( ۱۴۰۰ ) ( ۱۳۹۰ ) ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - آپاراتچي (۱۴۰۲)

  ۲ - آسمان غرب (۱۴۰۲)

  ۳ - شه سوار (۱۴۰۲)

  ۴ - صبح اعدام (۱۴۰۲)

  ۵ - قلب رقه (۱۴۰۲)

  ۶ - معجزه پروين (۱۴۰۲)

  ۷ - بعد از رفتن (۱۴۰۱)

  ۸ - جنگل پرتقال (۱۴۰۱)

  ۹ - روايت ناتمام سيما (۱۴۰۱)

  ۱۰ - سينما متروپل (۱۴۰۱)

  ۱۱ - شماره 10 (۱۴۰۱)

  ۱۲ - گل هاي باوارده (۱۴۰۱)

  ۱۳ - هوک (۱۴۰۱)

  ۱۴ - کاپيتان (۱۴۰۱)

  ۱۵ - کت چرمي (۱۴۰۱)

  ۱۶ - بيرو (۱۴۰۰)

  ۱۷ - مهران (۱۳۹۸)

  ۱۸ - دوچ (۱۳۹۷)

  ۱۹ - هيس! دخترها فرياد نمي زنند (۱۳۹۱)

  ۲۰ - استرداد (۱۳۹۰)

  ۲۱ - 33 روز (۱۳۸۹)

  ۲۲ - راه آبي ابريشم (۱۳۸۹)

  ۲۳ - گل چهره (۱۳۸۹)

  ۲۴ - گلوگاه شيطان (۱۳۸۹)

  ۲۵ - همبازي (۱۳۸۸)

  ۲۶ - به كبودي ياس (۱۳۸۷)

  ۲۷ - كودك و فرشته (۱۳۸۷)

  ۲۸ - ملك سليمان (۱۳۸۷)

  ۲۹ - جعبه موسيقي (۱۳۸۶)

  ۳۰ - پابرهنه در بهشت (۱۳۸۴)

  ۳۱ - در به درها (۱۳۸۳)

  ۳۲ - مزرعه پدري (۱۳۸۲)

  ۳۳ - بهشت جاي ديگري است (۱۳۸۱)

  ۳۴ - سفر به فردا (۱۳۸۰)

  ۳۵ - مسافر ري (۱۳۷۹)

  ۳۶ - هيوا (۱۳۷۷)

  ۳۷ - مهر مادري (۱۳۷۶)

  ۳۸ - سجده بر آب (۱۳۷۵)

  ۳۹ - سرزمين خورشيد (۱۳۷۵)

  ۴۰ - فصل پنجم (۱۳۷۵)

  ۴۱ - خلع سلاح (۱۳۷۳)

  ۴۲ - راه افتخار (۱۳۷۳)

  ۴۳ - روز شيطان (۱۳۷۳)

  ۴۴ - روز واقعه (۱۳۷۳)

  ۴۵ - مرد پنجم (۱۳۷۳)

  ۴۶ - بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)

  ۴۷ - مرغ و همسايه (۱۳۷۰)

  ۴۸ - سكوت (۱۳۶۹)

  ۴۹ - افق (۱۳۶۷)

  ۵۰ - ديده بان (۱۳۶۷)

  ۵۱ - هي جو (۱۳۶۷)

  ۵۲ - ماهي (۱۳۶۶)

  ۵۳ - چمدان (۱۳۶۵)

  ۵۴ - دست نوشته ها (۱۳۶۵)

  ۵۵ - شير سنگي (۱۳۶۵)

  ۵۶ - آتش در زمستان (۱۳۶۴)

  ۵۷ - آن سوي مه (۱۳۶۴)

  ۵۸ - تنوره ديو (۱۳۶۴)

  ۵۹ - جاده هاي سرد (۱۳۶۴)

  ۶۰ - شهر موش ها (۱۳۶۴)

  ۶۱ - ماديان (۱۳۶۴)

  ۶۲ - بي بي چلچله (۱۳۶۳)

  ۶۳ - تاتوره (۱۳۶۳)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • پشتيباني توليد  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - هفت پرده (۱۳۷۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • تدوين  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - مثلث آبي (۱۳۷۸)

  ۲ - تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • دستيار تدوين  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - رنگ خدا (۱۳۷۶)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • دوبلاژ  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - پناهنده (۱۳۷۲)

  ۲ - رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)

  ۳ - صنوبرهاي سوزان (۱۳۶۸)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • استوديو صدا  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - پناهنده (۱۳۷۲)

  ۲ - رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)

  ۳ - صنوبرهاي سوزان (۱۳۶۸)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • لابراتوار  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - سفر بخير (۱۳۷۳)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • با تشكر از  : (۱۳۳)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - احضار شدگان (۱۳۸۶)

  ۲ - پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)

  ۳ - چپ دست (۱۳۸۴)

  ۴ - زمستان است (۱۳۸۴)

  ۵ - زير درخت هلو (۱۳۸۴)

  ۶ - ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)

  ۷ - بازنده (۱۳۸۳)

  ۸ - تنهايي باد (۱۳۸۳)

  ۹ - عروس افغان (۱۳۸۲)

  ۱۰ - مهمان مامان (۱۳۸۲)

  ۱۱ - هم نفس (۱۳۸۲)

  ۱۲ - توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)

  ۱۳ - عشق فيلم (۱۳۸۱)

  ۱۴ - آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)

  ۱۵ - تارزن و تارزان (۱۳۸۰)

  ۱۶ - تيك (۱۳۸۰)

  ۱۷ - دنيا (۱۳۸۰)

  ۱۸ - رخساره (۱۳۸۰)

  ۱۹ - رنگ شب (۱۳۸۰)

  ۲۰ - شام آخر (۱۳۸۰)

  ۲۱ - شب برهنه (۱۳۸۰)

  ۲۲ - شب يلدا (۱۳۸۰)

  ۲۳ - من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)

  ۲۴ - نوروز (۱۳۸۰)

  ۲۵ - آخر بازي (۱۳۷۹)

  ۲۶ - آوازخوان (۱۳۷۹)

  ۲۷ - از صميم قلب (۱۳۷۹)

  ۲۸ - باران (۱۳۷۹)

  ۲۹ - بچه هاي بد (۱۳۷۹)

  ۳۰ - دختري بنام تندر (۱۳۷۹)

  ۳۱ - راز شب باراني (۱۳۷۹)

  ۳۲ - زير پوست شهر (۱۳۷۹)

  ۳۳ - زير نور ماه (۱۳۷۹)

  ۳۴ - سگ كشي (۱۳۷۹)

  ۳۵ - شور عشق (۱۳۷۹)

  ۳۶ - شيفته (۱۳۷۹)

  ۳۷ - صداي سخن عشق (۱۳۷۹)

  ۳۸ - قطعه ناتمام (۱۳۷۹)

  ۳۹ - ماني و ندا (۱۳۷۹)

  ۴۰ - مريم مقدس (۱۳۷۹)

  ۴۱ - مسافر ري (۱۳۷۹)

  ۴۲ - موج مرده (۱۳۷۹)

  ۴۳ - همسر دلخواه من (۱۳۷۹)

  ۴۴ - يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)

  ۴۵ - بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)

  ۴۶ - تو را دوست دارم (۱۳۷۸)

  ۴۷ - چشمهايش (۱۳۷۸)

  ۴۸ - دختران انتظار (۱۳۷۸)

  ۴۹ - دستهاي آلوده (۱۳۷۸)

  ۵۰ - دلباخته (۱۳۷۸)

  ۵۱ - دوستان (۱۳۷۸)

  ۵۲ - سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)

  ۵۳ - سهراب (۱۳۷۸)

  ۵۴ - شوخي (۱۳۷۸)

  ۵۵ - صنم (۱۳۷۸)

  ۵۶ - عروس آتش (۱۳۷۸)

  ۵۷ - عشق شيشه اي (۱۳۷۸)

  ۵۸ - عشق طاهر (۱۳۷۸)

  ۵۹ - عينك دودي (۱۳۷۸)

  ۶۰ - متولد ماه مهر (۱۳۷۸)

  ۶۱ - موميايي3 (۱۳۷۸)

  ۶۲ - آي پارا (۱۳۷۷)

  ۶۳ - باشگاه سري (۱۳۷۷)

  ۶۴ - بلوغ (۱۳۷۷)

  ۶۵ - جواني (۱۳۷۷)

  ۶۶ - چشم عقاب (۱۳۷۷)

  ۶۷ - دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)

  ۶۸ - روبان قرمز (۱۳۷۷)

  ۶۹ - سياوش (۱۳۷۷)

  ۷۰ - سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)

  ۷۱ - شور زندگي (۱۳۷۷)

  ۷۲ - طوطيا (۱۳۷۷)

  ۷۳ - عشق بدون مرز (۱۳۷۷)

  ۷۴ - عشق كافي نيست (۱۳۷۷)

  ۷۵ - مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)

  ۷۶ - معصوم (۱۳۷۷)

  ۷۷ - هدف سخت (۱۳۷۷)

  ۷۸ - بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)

  ۷۹ - پشت ديوار شب (۱۳۷۶)

  ۸۰ - پنجه در خاك (۱۳۷۶)

  ۸۱ - تنها (۱۳۷۶)

  ۸۲ - تولد يك پروانه (۱۳۷۶)

  ۸۳ - جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)

  ۸۴ - خفاش (۱۳۷۶)

  ۸۵ - دنياي وارونه (۱۳۷۶)

  ۸۶ - رنگ خدا (۱۳۷۶)

  ۸۷ - زن شرقي (۱۳۷۶)

  ۸۸ - ساراي (۱۳۷۶)

  ۸۹ - ساغر (۱۳۷۶)

  ۹۰ - سينما سينماست (۱۳۷۶)

  ۹۱ - شبيخون (۱۳۷۶)

  ۹۲ - غريبانه (۱۳۷۶)

  ۹۳ - فرار بزرگ (۱۳۷۶)

  ۹۴ - مهره (۱۳۷۶)

  ۹۵ - ابر و آفتاب (۱۳۷۵)

  ۹۶ - اسكادران عشق (۱۳۷۵)

  ۹۷ - بالاتر از خطر (۱۳۷۵)

  ۹۸ - بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)

  ۹۹ - راز مينا (۱۳۷۵)

  ۱۰۰ - روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)

  ۱۰۱ - زن امروز (۱۳۷۵)

  ۱۰۲ - سرعت (۱۳۷۵)

  ۱۰۳ - قاصدك (۱۳۷۵)

  ۱۰۴ - ليلا (۱۳۷۵)

  ۱۰۵ - مردي شبيه باران (۱۳۷۵)

  ۱۰۶ - معجزه خنده (۱۳۷۵)

  ۱۰۷ - نابخشوده (۱۳۷۵)

  ۱۰۸ - نامزدي (۱۳۷۵)

  ۱۰۹ - اعاده امنيت (۱۳۷۴)

  ۱۱۰ - برج مينو (۱۳۷۴)

  ۱۱۱ - بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)

  ۱۱۲ - پاتك (۱۳۷۴)

  ۱۱۳ - تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)

  ۱۱۴ - تنگنا (۱۳۷۴)

  ۱۱۵ - جهنم سبز (۱۳۷۴)

  ۱۱۶ - سايه به سايه (۱۳۷۴)

  ۱۱۷ - سفر پرماجرا (۱۳۷۴)

  ۱۱۸ - ضيافت (۱۳۷۴)

  ۱۱۹ - طالع سعد (۱۳۷۴)

  ۱۲۰ - غزال (۱۳۷۴)

  ۱۲۱ - قانون (۱۳۷۴)

  ۱۲۲ - گارد ويژه (۱۳۷۴)

  ۱۲۳ - ماه پيشوني (۱۳۷۴)

  ۱۲۴ - ماه مهربان (۱۳۷۴)

  ۱۲۵ - مرد آفتابي (۱۳۷۴)

  ۱۲۶ - هفت گذرگاه (۱۳۷۴)

  ۱۲۷ - بيقرار (۱۳۷۳)

  ۱۲۸ - پاييز بلند (۱۳۷۲)

  ۱۲۹ - پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)

  ۱۳۰ - بازيچه (۱۳۷۱)

  ۱۳۱ - بانو (۱۳۷۰)

  ۱۳۲ - دو نيمه سيب (۱۳۷۰)

  ۱۳۳ - پرچمدار (۱۳۶۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • پشتيباني فني  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۸۰ )

  ۱ - جعبه موسيقي (۱۳۸۶)

  ۲ - خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)

  ۳ - بابا عزيز (۱۳۸۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   با همكاري   مجري طرح   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   پشتيباني توليد   تدوين   دستيار تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   لابراتوار   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • امور فني  : (۶)  مورد
  ( ۱۳۹۰ ) ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - خنده در باران (۱۳۹۰)

  ۲ - شاخ گاو (۱۳۷۴)

  ۳ - سمفوني تهران (۱۳۷۳)

  ۴ - نان و شعر (۱۳۷۲)

  ۵ - راه و بيراه (۱۳۷۰)

  ۶ - مخترع 2001 (۱۳۷۰) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com