سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد شايسته

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / تهيه كننده (۶) / مجري طرح (۲) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۵) / سرمايه گذار (۱) / جانشين مدير توليد (۳) / دستيار توليد (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / فيلمرو  (۵) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بوتيك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  هتل (۱۴۰۲)
  ۲ -  زير نظر (۱۳۹۷)
  ۳ -  طلا (۱۳۹۷)
  ۴ -  قانون مورفي (۱۳۹۷)
  ۵ -  50 كيلو آلبالو (۱۳۹۴)
  ۶ -  خانه دختر (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  50 كيلو آلبالو (۱۳۹۴)
  ۲ -  شش و بش (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو  
 1. مدير توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آتيش بازي (۱۳۹۲)
  ۲ -  من همسرش هستم (۱۳۹۰)
  ۳ -  امشب شب مهتابه (۱۳۸۷)
  ۴ -  بي پولي (۱۳۸۶)
  ۵ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  50 كيلو آلبالو (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو  
 1. جانشين مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۲ -  سرگيجه (۱۳۸۵)
  ۳ -  محاكمه (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو  
 1. دستيار توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروسك فرنگي (۱۳۸۴)
  ۲ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)
  ۳ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۴ -  مكس (۱۳۸۳)
  ۵ -  سربازهاي جمعه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   گروه فني فيلمبرداري   فيلمرو  
 1. فيلمرو  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۲ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۳ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۴ -  كما (۱۳۸۲)
  ۵ -  هم نفس (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.