سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمسعود اطيابی

  تاريخ و محل تولد
اول مهر ماه سال 1343
گلپايگان

 زندگينامه  

سيدمسعود اطيابي متولد 1343 گلپايگان، فارغ‌التحصيل دوره مديريت توليد از مؤسسه آموزش عالي سوره است. اطيابي فعاليت فيلمسازي را از سال 1364 با فيلمبرداري از جبهه هاي جنگ آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۲) / برنامه ريز (۱) / مشاور كارگردان (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / تهيه كننده (۹) / مجري طرح (۶) / مدير توليد (۹) / سرمايه گذار (۱) / دستيار توليد (۲) / امور مالي (۱) / با تشكر از  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱۲)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  هتل (۱۴۰۲)
  ۲ -  انفرادي (۱۳۹۸)
  ۳ -  ديناميت (۱۳۹۸)
  ۴ -  تگزاس 2 (۱۳۹۷)
  ۵ -  تگزاس (۱۳۹۶)
  ۶ -  ماه گرفتگي (۱۳۹۵)
  ۷ -  خاك و مرجان (۱۳۹۱)
  ۸ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)
  ۹ -  شرط اول (۱۳۸۸)
  ۱۰ -  صبح روز هفتم (۱۳۸۷)
  ۱۱ -  خروس جنگي (۱۳۸۶)
  ۱۲ -  مصائب دوشيزه (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دكل (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آهنگ دو نفره (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  افسونگر (۱۳۹۲)
  ۲ -  اختاپوس (۱۳۹۰)
  ۳ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۴ -  انتهاي زمين (۱۳۸۶)
  ۵ -  خروس جنگي (۱۳۸۶)
  ۶ -  قناري (۱۳۸۲)
  ۷ -  خاموشي دريا (۱۳۸۰)
  ۸ -  چوري (۱۳۷۹)
  ۹ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سبيل مردونه (۱۳۸۶)
  ۲ -  قناري (۱۳۸۲)
  ۳ -  عروس خوش قدم (۱۳۸۱)
  ۴ -  در سرزميني ديگر (۱۳۷۵)
  ۵ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)
  ۶ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگ كودكانه (۱۳۸۳)
  ۲ -  عروس خوش قدم (۱۳۸۱)
  ۳ -  چوري (۱۳۷۹)
  ۴ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۵ -  در سرزميني ديگر (۱۳۷۵)
  ۶ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)
  ۷ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۸ -  مرد پنجم (۱۳۷۳)
  ۹ -  جاي امن (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوك (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   با تشكر از  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)
  ۲ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   با تشكر از  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوك (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)
  ۲ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۳ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.