سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منوچهر عبداله زاده

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه (۱) / گرافيست (۱) / تيتراژ (۱) / طراح پوستر  (۱۳) فيلم شناسی :   طراح صحنه   گرافيست   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سامان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   گرافيست   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. گرافيست  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   گرافيست   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييزان (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   گرافيست   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۲ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)
  ۳ -  ميكس (۱۳۷۸)
  ۴ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۵ -  باز باران (۱۳۷۱)
  ۶ -  جستجو در جزيره (۱۳۶۹)
  ۷ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۸ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۹ -  تماس (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  دل نمك (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  تا غروب (۱۳۶۷)
  ۱۲ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  باشو غريبه كوچك (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.