سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی حدت

 

فيلم شناسی :   با تشكر از (۱) / طراح پوستر  (۲۷) فيلم شناسی :   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  وكيل اول (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۲۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۲ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۳ -  دل و دشنه (۱۳۷۳)
  ۴ -  روسري آبي (۱۳۷۳)
  ۵ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۶ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۷ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۸ -  جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)
  ۹ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  شكار (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۱۴ -  اتاق يك (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)
  ۱۶ -  ترنج (۱۳۶۵)
  ۱۷ -  روزهاي انتظار (۱۳۶۵)
  ۱۸ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)
  ۱۹ -  گنج (۱۳۶۳)
  ۲۰ -  هجرت (۱۳۵۷)
  ۲۱ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۲۲ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۲۳ -  عشق و خشونت (۱۳۵۶)
  ۲۴ -  غربتي ها (۱۳۵۶)
  ۲۵ -  فرياد زير آب (۱۳۵۶)
  ۲۶ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۲۷ -  ستيز (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.