سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اكبر ثقفی

  تاريخ و محل تولد
دهم مهر ماه سال 1335
تهران

 زندگينامه  

علي اكبر ثقفي متولد 1335 تهران، فارغ التحصيل ادبيات است. وي فعاليت سينمايي خود را سال 1359 با كارگرداني فيلم هاي مستند جنگي تلويزيوني آغاز كرد. او سال 1367 دفتر سينمايي «سبحان فيلم» و سال 1370 دفتر سينمايي و فرهنگي «آبگون» را تأسيس كرد. از ديگر فعاليت هاي ثقفي ميتوان در سال هاي 1375 تا 1378 به عضويت در شوراي مركزي اتحاديه تهيه كنندگان و توزيع فيلم ايران و سال 1382 بازرس اول كانون در شوراي مركزي كانون فيلمنامه نويسان اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / دستيار كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۱) / مدير روابط عمومي (۲) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۳) / بازنويسي فيلمنامه (۲) / تهيه كننده (۱۱) / مجري طرح (۶) / مدير توليد (۱) / سرمايه گذار (۴) / طراح صحنه و لباس (۲) / جلوه هاي ويژه (۱) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  هلن (۱۳۹۵)
  ۲ -  فوتباليستها (۱۳۷۹)
  ۳ -  جان سخت (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. مدير روابط عمومي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۲ -  آذرخش (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هويت (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فوتباليستها (۱۳۷۹)
  ۲ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۳ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)
  ۲ -  جان سخت (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روسي (۱۳۹۷)
  ۲ -  بيوگرافي (۱۳۹۵)
  ۳ -  هلن (۱۳۹۵)
  ۴ -  مردي كه اسب شد (۱۳۹۳)
  ۵ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)
  ۶ -  مرگ كسب و كار من است (۱۳۸۹)
  ۷ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)
  ۸ -  فوتباليستها (۱۳۷۹)
  ۹ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  آذرخش (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. مجري طرح  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روسي (۱۳۹۷)
  ۲ -  بيوگرافي (۱۳۹۵)
  ۳ -  مردي كه اسب شد (۱۳۹۳)
  ۴ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)
  ۵ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۶ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرزمين خورشيد (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. سرمايه گذار  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  هلن (۱۳۹۵)
  ۲ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)
  ۳ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)
  ۴ -  فوتباليستها (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فوتباليستها (۱۳۷۹)
  ۲ -  جان سخت (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرگ كسب و كار من است (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فوتباليستها (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.