سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داريوش بابائيان

  تاريخ و محل تولد
اول تير ماه سال 1332
اصفهان

 زندگينامه  

داريوش بابائيان متولد 1332 اصفهان است. وي از سال 1346 فعاليت هنري خود را با بازيگري در تئاتر و تلويزيون و سپس موسيقي آغاز كرد و در سال هاي بعد با فيلم سينمايي «چون باد» تهيه كنندگي را تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۶) / تهيه كننده (۳۳) / مجري طرح (۱۴) / مدير توليد (۱۹) / سرمايه گذار (۷) / مشاور توليد (۱) / نماينده تهيه كننده (۱) / دستيار توليد (۱) / طراح صحنه (۲) / با تشكر از  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جوان ايراني (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كاكلي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جوان ايراني (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۲ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)
  ۳ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۴ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۵ -  شما فرشته ايد (۱۳۶۸)
  ۶ -  چون باد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۳۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تبسم تلخ (۱۳۹۷)
  ۲ -  واي آمپول (۱۳۹۷)
  ۳ -  آن‌ها (۱۳۹۵)
  ۴ -  حقه باز دم دراز (۱۳۹۵)
  ۵ -  چهار اصفهاني در بغداد (۱۳۹۴)
  ۶ -  يك فراري از بگبو (۱۳۹۰)
  ۷ -  بوي گندم (۱۳۸۹)
  ۸ -  دزدان خيابان جردن (۱۳۸۹)
  ۹ -  فوتبالي ها (۱۳۸۹)
  ۱۰ -  افراطي ها (۱۳۸۸)
  ۱۱ -  راز دشت تاران (۱۳۸۸)
  ۱۲ -  خواستگار محترم (۱۳۸۵)
  ۱۳ -  گاهي واقعي (۱۳۸۵)
  ۱۴ -  چپ دست (۱۳۸۴)
  ۱۵ -  بازنده (۱۳۸۳)
  ۱۶ -  زهر عسل (۱۳۸۱)
  ۱۷ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۱۸ -  بانوي كوچك (۱۳۸۰)
  ۱۹ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۲۰ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۲۱ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۲۲ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۲۳ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۲۴ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)
  ۲۵ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۲۶ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۲۷ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)
  ۲۸ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۲۹ -  ديوانه وار (۱۳۷۳)
  ۳۰ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)
  ۳۱ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۳۲ -  شما فرشته ايد (۱۳۶۸)
  ۳۳ -  كاكلي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي پراميد (۱۳۹۱)
  ۲ -  چگونه ميلياردر شدم (۱۳۸۹)
  ۳ -  دزدان خيابان جردن (۱۳۸۹)
  ۴ -  افراطي ها (۱۳۸۸)
  ۵ -  نسكافه داغ داغ (۱۳۸۵)
  ۶ -  بازنده (۱۳۸۳)
  ۷ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)
  ۸ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۹ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۱۴ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آسمان آبي مادرم (۱۳۹۳)
  ۲ -  بازگشت (۱۳۹۲)
  ۳ -  آفتاب، مهتاب، زمين (۱۳۹۱)
  ۴ -  محيا (۱۳۸۶)
  ۵ -  نسكافه داغ داغ (۱۳۸۵)
  ۶ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)
  ۷ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)
  ۸ -  زهر عسل (۱۳۸۱)
  ۹ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۱۵ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)
  ۱۶ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)
  ۱۷ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۱۸ -  شما فرشته ايد (۱۳۶۸)
  ۱۹ -  چون باد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۲ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۳ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۴ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۵ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۶ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۷ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انسان ها (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. نماينده تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مستاجر (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جوان ايراني (۱۳۸۲)
  ۲ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   نماينده تهيه كننده   دستيار توليد   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۲ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۳ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.