سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی طالبی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير تهيه (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني (۲) / امور فني  (۸) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۲ -  خونبارش (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روييدن در باد (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هجرت (۱۳۵۷)
  ۲ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۳ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)
  ۴ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۵ -  غيرت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گوركن (۱۳۶۳)
  ۲ -  مجازات (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خونبارش (۱۳۵۹)
  ۲ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۳ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۴ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۵ -  سر طلايي (۱۳۵۲)
  ۶ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۷ -  هشتمين روز هفته (۱۳۵۲)
  ۸ -  آبشار طلا (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.