سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا امينی

  تاريخ و محل تولد
دهم دی ماه سال 1349
تهران

 زندگينامه  

عليرضا اميني متولد 1349 در تهران است. وي فارغ التحصيل كارگرداني تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامي است. او فعاليت سينمايي خود را سال 1372 با كارگرداني فيلم هاي كوتاه آغاز كرد و فعاليت حرفه اي در سينما را سال 1378 به عنوان دستيار كارگردان با فيلم «زماني براي مستي اسب ها» تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۲) / برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۱۰) / طرح اوليه داستان از (۲) / تهيه كننده (۳) / سرمايه گذار (۱) / تدوين (۵) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  راند چهارم (۱۳۹۹)
  ۲ -  من ديوانه نيستم (۱۳۹۵)
  ۳ -  دلتا ايكس (۱۳۹۴)
  ۴ -  بلوك 9 خروجي 2 (۱۳۹۳)
  ۵ -  انتهاي خيابان هشتم (۱۳۹۰)
  ۶ -  هفت دقيقه تا پاييز (۱۳۸۸)
  ۷ -  استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)
  ۸ -  فقط چشم‌هاتو ببند (۱۳۸۵)
  ۹ -  زمان مي ايستد (۱۳۸۴)
  ۱۰ -  دانه هاي ريز برف (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  كنار رودخانه (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هاري (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  راند چهارم (۱۳۹۹)
  ۲ -  من ديوانه نيستم (۱۳۹۵)
  ۳ -  دلتا ايكس (۱۳۹۴)
  ۴ -  انتهاي خيابان هشتم (۱۳۹۰)
  ۵ -  استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)
  ۶ -  فقط چشم‌هاتو ببند (۱۳۸۵)
  ۷ -  زمان مي ايستد (۱۳۸۴)
  ۸ -  دانه هاي ريز برف (۱۳۸۲)
  ۹ -  كنار رودخانه (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هفت دقيقه تا پاييز (۱۳۸۸)
  ۲ -  خانه روشن (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دلتا ايكس (۱۳۹۴)
  ۲ -  فقط چشم‌هاتو ببند (۱۳۸۵)
  ۳ -  دانه هاي ريز برف (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمان مي ايستد (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  من ديوانه نيستم (۱۳۹۵)
  ۲ -  زمان مي ايستد (۱۳۸۴)
  ۳ -  دانه هاي ريز برف (۱۳۸۲)
  ۴ -  كنار رودخانه (۱۳۸۲)
  ۵ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.