سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جمشيد توفيقی

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۱) / صداگذار (۱) / صداگذاري و ميكس (۱) / امور فني صدا (۷) / سينكرون (۱) / افكت (۲) / صدابرداري استوديو  (۲) فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلشدگان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرتگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. امور فني صدا  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۲ -  پرده آخر (۱۳۶۹)
  ۳ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)
  ۴ -  هواي تازه (۱۳۶۵)
  ۵ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)
  ۶ -  ماديان (۱۳۶۴)
  ۷ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. سينكرون  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۲ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صدابرداري استوديو  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عقاب ها (۱۳۶۳)
  ۲ -  ما ايستاده ايم (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.