سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی زمين پرداز

  تاريخ و محل تولد
بيست و سوم شهريور ماه سال 1360
تهران
 

فيلم شناسی :   بازيگردان (۱) / انتخاب بازيگر (۱) / بازيگر  (۸) فيلم شناسی :   بازيگردان   انتخاب بازيگر   بازيگر  
 1. بازيگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايستاده در غبار (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   انتخاب بازيگر   بازيگر  
 1. انتخاب بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايستاده در غبار (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   انتخاب بازيگر   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  شور عاشقي (۱۴۰۲)
  ۲ -  شماره 10 (۱۴۰۱)
  ۳ -  علف زار (۱۴۰۰)
  ۴ -  مرد بازنده (۱۴۰۰)
  ۵ -  ديدن اين فيلم جرم است! (۱۳۹۷)
  ۶ -  ماجراي نيمروز: رد خون (۱۳۹۷)
  ۷ -  لاتاري (۱۳۹۶)
  ۸ -  ماجراي نيمروز (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.