سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهين تسليمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۸) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  شهر هرت (۱۴۰۲)
  ۲ -  مورچه خوار (۱۳۹۸)
  ۳ -  اولين امضا براي رعنا (۱۳۹۶)
  ۴ -  دم سرخ ها (۱۳۹۶)
  ۵ -  آذر، شهدخت، پرويز و ديگران (۱۳۹۲)
  ۶ -  فصل فراموشي فريبا (۱۳۹۲)
  ۷ -  آدم آهني (۱۳۹۱)
  ۸ -  يكي مي خواد باهات حرف بزنه (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.