سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ليندا كيانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۹) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۹)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چرا گريه نميکني (۱۴۰۱)
  ۲ -  ضد (۱۴۰۰)
  ۳ -  صحنه زني (۱۳۹۹)
  ۴ -  منصور (۱۳۹۹)
  ۵ -  بازيوو (۱۳۹۸)
  ۶ -  چشم و گوش بسته (۱۳۹۸)
  ۷ -  مرده خور (۱۳۹۸)
  ۸ -  مورچه خوار (۱۳۹۸)
  ۹ -  پالتوشتري (۱۳۹۷)
  ۱۰ -  ديدن اين فيلم جرم است! (۱۳۹۷)
  ۱۱ -  زعفرانيه 14 تير (۱۳۹۷)
  ۱۲ -  خجالت نكش (۱۳۹۶)
  ۱۳ -  اكسيدان (۱۳۹۵)
  ۱۴ -  انزوا (۱۳۹۵)
  ۱۵ -  پارميدا (۱۳۹۵)
  ۱۶ -  ماجراي نيمروز (۱۳۹۵)
  ۱۷ -  بازدم (۱۳۹۴)
  ۱۸ -  ناسپاس (۱۳۸۸)
  ۱۹ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.