سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سياوش اسعدی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / نويسنده (۲) / طرح اوليه داستان از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  درخونگاه (۱۳۹۶)
  ۲ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)
  ۳ -  حوالي اتوبان (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  درخونگاه (۱۳۹۶)
  ۲ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حوالي اتوبان (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.