سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد بجنوردی

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۱۷) / گروه صدا (۱) / دستيار صدابردار  (۸) فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. صدابردار  : (۱۷)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  نگهبان شب (۱۴۰۰)
  ۲ -  قصر شيرين (۱۳۹۷)
  ۳ -  اكسيدان (۱۳۹۵)
  ۴ -  اگزما (۱۳۹۵)
  ۵ -  بي صدا (۱۳۹۵)
  ۶ -  سد معبر (۱۳۹۵)
  ۷ -  ماجان (۱۳۹۵)
  ۸ -  برداشت دوم از قضيه اول (۱۳۹۴)
  ۹ -  لانتوري (۱۳۹۴)
  ۱۰ -  متولد 65 (۱۳۹۴)
  ۱۱ -  پي 22 (۱۳۹۳)
  ۱۲ -  سكوت رعنا (۱۳۹۳)
  ۱۳ -  صداي آهسته (۱۳۹۳)
  ۱۴ -  امروز (۱۳۹۲)
  ۱۵ -  حق سكوت (۱۳۹۲)
  ۱۶ -  خسته نباشيد! (۱۳۹۱)
  ۱۷ -  زيگزاگ (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سن پترزبورگ (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خنده در باران (۱۳۹۰)
  ۲ -  آدمكش (۱۳۸۸)
  ۳ -  بيداري روياها (۱۳۸۸)
  ۴ -  خانواده ارنست (۱۳۸۸)
  ۵ -  ديگري (۱۳۸۸)
  ۶ -  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)
  ۷ -  ده رقمي (۱۳۸۷)
  ۸ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.