سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

افسانه صرفه جو

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۴) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / دستيار لباس (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۲) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۴)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شهرک (۱۴۰۰)
  ۲ -  تعارض (۱۳۹۸)
  ۳ -  316 (۱۳۹۳)
  ۴ -  فوتبالي ها (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سايه روشن (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تگرگ و آفتاب (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رفيق بد (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلداده (۱۳۸۷)
  ۲ -  ده رقمي (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.