سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهمن زربخش

 

فيلم شناسی :   مدير صحنه (۲) / دستيار مدير صحنه (۱) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   مدير صحنه   دستيار مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بي خداحافظي (۱۳۹۰)
  ۲ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   دستيار مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. دستيار مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رفيق بد (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   دستيار مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بوسيدن روي ماه (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.