سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهنام بهزادی

 زندگينامه  

بهنام بهزادي متولد 1351 در تهران است. وي فارغ التحصيل رشته فيلمسازي از دانشكده صداوسيما است

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۳) / مشاور فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۳) / سرمايه گذار (۱) / تدوين  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  من مي ترسم (۱۳۹۷)
  ۲ -  وارونگي (۱۳۹۴)
  ۳ -  قاعده تصادف (۱۳۹۱)
  ۴ -  تنها دو بار زندگي مي كنيم (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بي نامي (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  من مي ترسم (۱۳۹۷)
  ۲ -  قاعده تصادف (۱۳۹۱)
  ۳ -  تنها دو بار زندگي مي كنيم (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيوه مانگ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  من مي ترسم (۱۳۹۷)
  ۲ -  وارونگي (۱۳۹۴)
  ۳ -  قاعده تصادف (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  من مي ترسم (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده تصادف (۱۳۹۱)
  ۲ -  تنها دو بار زندگي مي كنيم (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.