سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر توكلی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / ناظر كيفي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   ناظر كيفي  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  آن جا (۱۳۸۷)
  ۲ -  پرستوها به لانه باز مي گردن (۱۳۴۲)
  ۳ -  لاشخورها (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   ناظر كيفي  
 1. ناظر كيفي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  من بن لادن نيستم (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.