سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سوفيا شكری

  تاريخ و محل تولد
بيست و دوم آذر ماه سال 1363
خرم آباد

 زندگينامه  

سوفيا شكري متولد 1363 خرم آباد، داراي ديپلم معماري و ليسانس سينما گرايش عكاسي. وي فعاليت حرفه اي خود را از سال 84 با فيلم 90 دقيقه اي «بچه هاي ابري» به كارگرداني سيدجمال حاتمي آغاز نموده است. از ديگر فعاليت هاي كاري ايشان فيلم هاي حركت اول به عنوان دستيار لباس، خيابان هاي آرام جانشين طراح لباس، پيشوني سفيد دستيار طراح لباس، اينجا بدون من دستيار صحنه و لباس، سريال ديدار طراح لباس، سريال سرزمين كهن دستيار اول لباس، فيلم كوتاه دوربين طراح صحنه و لباس و... بوده است.

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / مسئول لباس (۱) / دستيار لباس (۳) / دستيار صحنه و لباس  (۳) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيابان هاي آرام (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مزارشريف (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينجا بدون من (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اختاپوس (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در ميان ابرها (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)
  ۳ -  حركت اول (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ارسال يك آگهي تسليت براي روزنامه (۱۳۹۲)
  ۲ -  اينجا بدون من (۱۳۸۹)
  ۳ -  كيفر (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.