سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احسان بيگلری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / نويسنده  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  برادرم خسرو (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  50 قدم آخر (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  50 قدم آخر (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گيس بريده (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  درباره الي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آذر (۱۳۹۵)
  ۲ -  برادرم خسرو (۱۳۹۴)
  ۳ -  نقطه كور (۱۳۹۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.