سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن خدايی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / هماهنگي (۱) / دستيار جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   هماهنگي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   هماهنگي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به همين سادگي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   هماهنگي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   هماهنگي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به همين سادگي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   هماهنگي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   هماهنگي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.