سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حامد مختاری

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۳) / دستيار دوم كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / دستيار صدابردار  (۲) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار صدابردار  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پالتوشتري (۱۳۹۷)
  ۲ -  ژن خوك (۱۳۹۷)
  ۳ -  خجالت نكش (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار صدابردار  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)
  ۲ -  دلداده (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار صدابردار  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  زاپاس (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار صدابردار  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار صدابردار  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پالتوشتري (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتشكار (۱۳۸۶)
  ۲ -  توفيق اجباري (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.