سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رحمان سيفی آزاد

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۲) / تهيه كننده (۲) / ناظر كيفي  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   ناظر كيفي  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماجان (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   ناظر كيفي  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خواب زده ها (۱۳۹۲)
  ۲ -  من مادر هستم (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   ناظر كيفي  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روز ششم (۱۳۹۹)
  ۲ -  خواب زده ها (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   ناظر كيفي  
 1. ناظر كيفي  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۲ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.