سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی آقايی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / گروه كارگرداني (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مشكل گيتي (۱۳۹۴)
  ۲ -  دريا و ماهي پرنده (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گوشواره (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سر به مهر (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مقلد شيطان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.