سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد فغانی

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس (۱) / مدير صحنه (۱) / مجري دكور (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پوسته (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ميم مثل مادر (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ميم مثل مادر (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.