سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد صادقی

 

فيلم شناسی :   گروه تداركات (۱) / حمل و نقل (۱) / ظهور (۵) / كنترل  (۲) فيلم شناسی :   گروه تداركات   حمل و نقل   ظهور   كنترل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زخمي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   حمل و نقل   ظهور   كنترل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   حمل و نقل   ظهور   كنترل  
 1. ظهور  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۲ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۳ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۴ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۵ -  فرياد (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   حمل و نقل   ظهور   كنترل  
 1. كنترل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۲ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.