سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی پورموسوی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / مجري طرح (۲) / مدير صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مجري طرح   مدير صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچه ملي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مجري طرح   مدير صحنه  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سهيلا (۱۳۹۵)
  ۲ -  شماره 17 سهيلا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مجري طرح   مدير صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.