سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جواد دانش عدالت

  تاريخ و محل تولد
بيست و چهارم دی ماه سال 1363
مشهد
 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۳) / دستيار فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ديو و دلبر (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۲ -  رامي (۱۳۸۵)
  ۳ -  ستايش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حوالي اتوبان (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.